• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Mijn laatste blog ‘Werkende ouders en een ziek kind’ heeft veel reacties opgeleverd. Er kwam een discussie op gang, waar ik blij om ben. Wat ik ook erg waardeer is deze tip: er bestaat voor dit soort situaties kortdurend verlof. Aangezien zieke kinderen in combinatie met werkende ouders een lastige situatie blijft, wil ik je graag meer vertellen over het recht op kortdurend verlof.

Wat is kortdurend verlof?

Kortdurend verlof wordt ook wel calamiteitenverlof  of kort verzuimverlof genoemd. Je hebt als werknemer recht om dit op te nemen als er sprake is van  bijzondere, persoonlijke omstandigheden en onvoorziene omstandigheden. Een situatie dus als geschetst in de vorige blog: jij bent aan het werk en school belt dat je kind ziek is. Of je hem of haar wilt komen ophalen. Als jij op dat moment de enige bent die voor je kind kan zorgen, heb je recht op kortdurend verlof. Dit geldt dus niet als je kind bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt. Dit recht geldt ook bij andere calamiteiten, zoals een gesprongen waterleiding thuis, of  je vrouw is aan het bevallen.

Krijg ik doorbetaald tijdens kortdurend verlof?

Ja, als werknemer heb je recht op doorbetaling van je salaris. Je moet het zo spoedig mogelijk melden bij je werkgever, als je  gebruik moet maken van het calamiteitenverlof . Ook geef je de te verwachte tijd aan. Dit kan een aantal uren zijn, maar ook een aantal dagen. Je werkgever kan achteraf aan je vragen of je aan kunt tonen dat het kort verzuimverlof noodzakelijk was. Denk aan een brief van school of van de huisarts.

Soms is kortdurend verlof onmogelijk.

In de praktijk blijkt het opnemen van kortdurend verlof niet altijd mogelijk. Denk aan iemand die werkt op de OK, in de zorg of in de kinderopvang. Bij die laatste geldt een verplichte verhouding van leidster en aantal kindjes. Als een kinderleidster niet direct vervangen kan worden, moet het kinderdagverblijf dus niet-zieke kinderen naar huis sturen vanwege de regels. Onwenselijk.

Het belang van een netwerk bij ziek kind.

Er bestaat dus een grote groep werkende ouders die in de praktijk geen gebruik kunnen maken van de  verlofregelingen die we hebben in Nederland.  Voor deze ouders is het hebben van een goed netwerk om op terug te kunnen vallen is dan ook groot. Hetzelfde geldt voor alleenstaande ouders, ZZP’ers en andere zelfstandigen.  Denk aan opa’s en oma’s, andere familieleden, niet-werkende ouders, vrienden of buren.

Heb jij nog aanvullingen of andere tips over werkende ouders en zieke kinderen? Plaats ze hieronder d.m.v. de knop ‘Commentaar’.


...

Wanneer kan ik calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen? | Vraag en antwoord | Rijksoverheid.nl

Moet u vrij nemen omdat u bijvoorbeeld plotseling een ziek kind van school moet halen? Lees meer over calamiteitenverlof op Rijksoverheid.nl.