• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

'Inwoners van Carthago offerden kinderen'

Inwoners van de oude handelsstad Carthago offerden kinderen aan de goden, zo beweren wetenschappers in een nieuwe studie.

Authors: nu.nl – kinderen

'Inwoners van Carthago offerden kinderen' Foto:  Thinkstock

Geschriften van de oude Grieken en Romeinen over kinderoffers in Carthago waren waarschijnlijk geen propaganda.

Graven met kleine, gecremeerde botten en de bijbehorende inscripties suggereren dat de inwoners van de stad rond de derde eeuw voor Christus weldegelijk kinderen vermoordden om hun goden te eren.

Dat betogen historici in het wetenschappelijk tijdschrift Antiquity.

Getuigenissen

Sinds de jaren zeventig wordt er getwijfeld aan historische bronnen van Grieken en Romeinen waarin wordt geschreven over kinderoffers van de Puniërs, de inwoners van Carthago.

“De getuigenissen werden door wetenschappers afgedaan als zwarte propaganda”, verklaart geschiedkundige Josephine Quinn op de nieuwssite van de Universiteit van Oxford.

Maar volgens haar komt de afwijzing van de historische bronnen voort uit de huidige afkeer van kindermoorden. “Mensen in de moderne tijd wensen dit soort verhalen simpelweg niet te geloven.”

Quinn vond in eerdere archeologische studies naar eigen zeggen meer dan genoeg bewijs voor de gruwelijke praktijken in de oude handelsstad, die in 146 voor Christus werd verwoest door de Romeinen.

Urnen

Aan het begin van de twintigste eeuw zijn er in de omgeving van het oude Carthago (in het huidige Tunesië) bijvoorbeeld honderden urnen opgegraven met de gecremeerde resten van kinderen.

Op één van deze urnen is een afbeelding te zien van een priester die een klein kind draagt, wat volgens Quinn suggereert dat het kind werd geofferd.

Ook inscipties in de stenen rondom de kinderlichamen wijzen op offers. Historici stuitten op grafteksten als: ‘de goden hoorden mijn stem en zegenden me’.

Belofte

“Mensen hebben geprobeerd om deze archeologische vindplaatsen af te doen als begraafplaatsen voor vroeg overleden kinderen”, aldus Quinn. “Maar veel veel geofferde resten van dieren zijn op identieke wijze begraven. En een zwak, ziek of vroeg overleden kind zou een behoorlijk minderwaardig offer zijn.”

“Wij komen dan ook tot het oordeel dat deze mensen inderdaad hun kinderen doodden”, concludeert Quinn in de Britse krant The Guardian. “Uit de inscripties blijkt dat het niet ging om een offer voor toekomstige gunsten, maar om het nakomen van een belofte die ze hadden gedaan aan de goden.”