• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Kinderen begrijpen grote getallen eerder dan gedacht

Kinderen begrijpen grote getallen op veel jongere leeftijd dan tot tot nu toe werd aangenomen.

Authors: nu.nl – kinderen

Kinderen begrijpen grote getallen eerder dan gedacht Foto:  Thinkstock

Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 3-jarigen al in staat zijn om de waarde te leren begrijpen van getallen die uit meerdere cijfers bestaan.

Kinderen zouden daardoor bij de start van hun schoolcarriere al wiskundige instructies kunnen opvolgen.

Tot die conclusie komen wetenschappers van Michigan State University in het wetenschappelijk tijdschrift Child Development.

Grootste

Bij het onderzoek werden kinderen in de leeftijd van drie tot zeven jaar geconfronteerd met grote getallen in rekenopdrachten.

De jonge deelnemers kregen steeds twee getallen te zien, bijvoorbeeld 36 en 306, of 128 en 812. Vervolgens werd hen gevraagd om het grootste getal aan te wijzen.

In het begin wezen de jongste kinderen slechts in 50 procent van de gevallen het goede getal aan. Maar gedurende het experiment slaagden ze er steeds vaker in om het grootste getal te herkennen.

De oudere kinderen kozen al vanaf het begin vaker voor de juiste getallen.

Tegenstelling

Verrassend genoeg presteerden de proefpersonen beter bij rekenopgaves met getallen dan bij rekenopdrachten met voorwerpen zoals blokken of knikkers.

“Dat was behoorlijk in tegenspraak met onze intuïtie”, verklaart hoofdonderzoekster Kelly Mix in The Washington Post “We dachten altijd dat jonge kinderen eerst moesten leren rekenen met concrete modellen, maar nu blijkt dat ze sneller leren met getallen.”

Telefoons

Mogelijk is de aanleg van jonge kinderen voor het rekenen met getallen te verklaren vanuit hun omgeving. Mix benadrukt dat peuters al veel in aanraking komen met cijfers, bijvoorbeeld als ze met telefoons spelen, of prijskaartjes in winkels zien.

“Het is niet zo dat ze getallen meteen snappen, maar ze herkennen snel patronen en leggen verbanden. Daardoor beginnen ze op de kleuterschool met meer kennis van getallen dan de meeste mensen geloven.”