• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

 

Schermafbeelding 2013-12-09 om 15.52.55 De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) is duidelijk: Lodewijk Asscher moet de beloftes over de duur van het zwangerschapsverlof van moeders van couveusekinderen nu maar eens waarmaken. De vereniging dringt er op aan het zwangerschapsverlof uit te breiden naar 10 weken na thuiskomst van het kind. Daar kan ik me helemaal in vinden. Het

Schermafbeelding 2013-12-09 om 15.52.55 De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) is duidelijk: Lodewijk Asscher moet de beloftes over de duur van het zwangerschapsverlof van moeders van couveusekinderen nu maar eens waarmaken. De vereniging dringt er op aan het zwangerschapsverlof uit te breiden naar 10 weken na thuiskomst van het kind. Daar kan ik me helemaal in vinden. Het is z’n enorme belasting voor een gezin: daar moeten gewoon aanpassingen voor komen! De ouders vinden dat moeders van couveusekinderen te kort bij hun kindje kunnen zijn, nadat dat uit de couveuse is en thuis mag komen. Dit vooruitzicht levert in een toch al emotionele en zeer onzekere tijd veel extra stress op voor de moeder, zo stelt de VOC vast.Asschers voorgangers Henk Kamp en daarvoor Piet Hein Donner gaven al aan niet afwijzend tegenover deze maatregel te staan. Volgens de VOC moet er nu eens werk worden gemaakt van de wetsaanpassing die hiervoor nodig is. Jaarlijks moeten naar schatting 2.500 moeders weer aan het werk na haar zwangerschapsverlof terwijl het kind dan nog maar net of nog niet thuis is.
Volgens het ministerie ligt er op dit moment een wetsvoorstel over het onderwerp bij de Tweede Kamer. Daarin wordt geregeld dat ouders van couveusekinderen 10 weken verlof krijgen vanaf het moment dat het kindje weer thuis is. ”Dit wetsvoorstel ligt al bij de Tweede Kamer en zal niet worden gewijzigd op dit punt”, aldus een woordvoerster van de minister. Volgens haar zal Asscher binnen twee weken een brief aan de Tweede Kamer met zijn plannen voor de verlofregelingen sturen. Volgens de vereniging voelt vrijwel geen enkele moeder van een couveusekind zich na de ingrijpende periode dat haar pasgeborene(n) in het ziekenhuis is, in staat om kort daarna of al direct aan het werk te gaan.

Lees ook:Vaders krijgen deel zwangerschapsverlof
Lees ook:Moeders geven minder lang borstvoeding dan gepland
Lees ook:Vier weken langer zwangerschapsverlof Nederlandse vrouwen?
Lees ook:Twee weken verlof voor verse jonge vaders
Lees ook:Planenn voor twee weken extra zwangerschapsverlof!

Authors: Hester