• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Te veel huiswerk heeft negatieve gevolgen voor jonge kinderen

Op sommige basisscholen wordt (behoorlijk wat) huiswerk meegegeven aan de kinderen. Het idee is natuurlijk dat ze daar wat van leren en beter gaan presteren. Voor sommige mensen is dat een goede reden om speeltijd op te offeren. Harris Cooper, voorzitter van de afdeling Psychologie aan de Duke University zegt het volgende:

 “Belangrijk is dat kinderen van alle leeftijden gebaat zijn bij huiswerk, maar de hoeveelheid en het type huiswerk moet passen bij hun ontwikkelingsfase en thuissituatie. Voor jonge kinderen moet huiswerkopdrachten kortt, zonder veel moeite tot succes leiden, af en toe leiden tot een hulpvraag en, als dat mogelijk is, worden verwerkt in een leuke buitenschoolse activiteit zoals met hun sportteam of via leerzaam lezen.

Inmiddels is namelijk uit meerdere onderzoeken (zoals deze en deze) gebleken dat te veel huiswerk bij jonge kinderen helemaal geen effect heeft op hun schoolresultaten en dat huiswerk eigenlijk alleen maar negatieve gevolgen heeft. Deze drie negatieve gevolgen van veel huiswerk worden in de meeste onderzoeken genoemd:

Kinderen vinden school niet meer leuk

Bij jongere kinderen ontstaat door veel huiswerk een hekel aan leren. Ze ontwikkelen een aversie tegen school en zijn minder geneigd door te studeren.

Familierelaties staan onder druk

Wanneer er zwaar getild wordt aan schoolprestaties en de eisen te hoog worden, zullen kinderen zich verzetten. In veel gezinnen met hoge eisen is er constant ruzie over huiswerk. In plaats van elkaar te ondersteunen en een goede tijd te hebben, zijn er alleen maar strubbelingen aan het eind van de dag. Ouders moeten continu de politie-agent spelen om aan het einde van de dag de opdrachten klaar te hebben.

Kinderen spelen minder 

Voor de ontwikkeling van jonge kinderen is voldoende slaap, fijne familierelaties en actieve speeltijd cruciaal. Deze activiteiten hebben een positief effect op het geheugen, het gedrag, de focus en het leervermogen van een kind. Voor heel veel jonge kinderen is het belangrijker dat ze lekker in hun vel zitten, vriendschappen aan gaan, veel bewegen en lekker slapen.

Hoeveel is huiswerk moeten ze dan maken?

Als ze echt achterlopen op een bepaald gebied, is het goed om ze kort en op speelse wijze bij te spijkeren. Het Amerikaanse instituut National Education Association beveelt de “10-minuten regel”: vermenigvuldig de klas waarin je kind zit met 10 en je hebt het aantal aanbevolen minuten. Voor ons systeem is first grade groep 3, dus dan geldt:

  • ​groep 3: 10 minuten
  • groep 4: 20 minuten
  • groep 5: 30 minuten
  • groep 6: 40 minuten
  • groep 7: 50 minuten
  • groep 8: 60 minuten
Let op: het gaat nog steeds om jonge kinderen, dus zorg dat het speels, niet te moeilijk, dus dat de opdracht een redelijke kans van slagen heeft. Doel van de opdracht is een bepaald inzicht aan te leren en ook dat het leuk is om je schouders ergens onder te zetten en dan succes te hebben.

 

Bronnen