• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Er van uitgaande dat het kind geen ontwikkelingsstoornis en/of gedragsstoornis heeft, ligt het probleem meestal bij de ouder(s).

Eigenlijk goed nieuws, want het is dus ook relatief makkelijk op te lossen. Alleen dien je te weten hoe.

Joyeux helpt je graag weer op weg.

Wat ik doe is ouders de vraag stellen wat ze willen en kunnen veranderen in het gedrag van hun kind en het eigen gedrag. En hoe ik daarbij kan helpen. Ik ondersteun ouders in wat ze zelf willen. En de meeste ouders weten dit wel, maar hebben gewoon even niet de juiste middelen. Ik zorg voor deze middelen, zoals het introduceren van verschillende opvoedstrategieën. Samen met jullie als ouders bekijk ik dan wat het beste bij jullie past, zodat de strategieën ook uitvoerbaar zijn én minstens zo belangrijk, vol te houden zijn.

Hiernaast bespreek ik met ouders de oorzaken van het gedrag van je kind: heeft het te maken met b.v. frustraties van je kind of geef jij als ouder te moeilijke of vage instructies?
In dit laatste schuilt namelijk al een groot deel van het ongehoorzame gedrag van je kind. En zo zijn er nog vele opvoed valkuilen waar alle ouders “intrappen”. Ik laat jullie zien welke dit zijn en wat je hieraan kan doen.

Afhankelijk van de “grootte” van het probleem, adviseer ik:

  • Workshops Positief opvoeden (2,5 uur)
  • Een online opvoedadvies
  • Eén op één gesprekken van maximaal 1,5 uur. Hierbij ga ik samen met ouders uitgebreid in op het doelgedrag (= gedrag waar het om gaat). Zoals b.v. driftbuien, ‘s-nachts uit bed komen, slecht luisteren.

Joyeux biedt dus kortdurende en heel praktische ondersteuning.

Klik hier voor de beschrijving van de verschillende thema’s van de workshops

Klik hier om meer te weten te komen over de één op één gesprekken en de opzet van de workshops