• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Wanneer kinderen stoppen met risico’s nemen, stopt dan hun emotionele groei? | The Independent

Sleep het blok om te verplaatsen.

“Angst en depressie bij kinderen neemt toe, zelfs zelfmoord komt steeds vaker voor. Dat komt allemaal doordat kinderen het gevoel hebben geen controle te hebben over hun leven. Ik groeide op in de jaren 50 en toen ik 5 was mocht ik overal naar toe fietsen. En verder, zolang mij 6/jarige vriend bij me was.  Als wij kinderen de mogelijkheid van vrij spelen af nemen, kunnen ze niet leren te onderhandelen, hun eigen leven te beïnvloeden, zich in te leven in anderen en compromissen te sluiten. Spel is waar kinderen leren dat ze niet het middelpunt van de wereld zijn. En voor het geval je niet zeker bent: vrij spel kan niet zolang er een volwassenen in de buurt is die zich er tegen aan bemoeit.”

door Peter Gray, psycholoog aan Boston College en auteur van “Free to Learn”,

 


Onderzoek: Ouders over risicovol spelen, ervaringen en dilemma’s | Ontwerp & inrichting

“Het opvallende is dat, als het kind alleen er op uit mag, de  buitenspeeltelefoon’ in beeld komt. Zo kan de ouder altijd navragen waar het kind is en kan het kind laten weten waar het naar toe gaat. De vraag is of daarmee de mogelijkheid tot risicovolle activiteiten, die kinderen nodig hebben om om te gaan met gevaar en risico, niet te veel beperkt worden. Het idee van “Na schooltijd gingen we spelen en we
kwamen terug als de straatverlichting aan ging, niemand wist in de tussentijd waar we waren ” (Wrakkenmuseum, onbekend) is hiermee voorgoed verleden tijd.”

Martin van Rooijen – master student Pedagogiek (Hogeschool Utrecht)

 


Risicovol spel bereidt kind voor op het leven

“Dus, via spel ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen, maar ook een gevoel voor grenzen van hun kunnen. Ze leren, samengevat, hoe ze zich veilig kunnen houden. Zoals de populaire Amerikaanse pedagoog Fred Rogers zei: Men zegt dat “spelen” een pauze is van “leren”, maar voor kinderen is spel het echte leren. Spel is het echte werk van kindzijn.”

door Adrian Voce, director of Play England ()

 

 

Encouraging children to take risks in playing prepares them for life | Society | The Guardian

When the government published its safeguarding strategy for children last summer the part that caught the eye – and the headlines – was not about child protection but about the dangers of over-protecting them