• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Kinderalimentatie co ouderschap co ouderschap alimentatie hoeveel alimentatie bij co ouderschap ?

Is er sprake van een scheiding en wordt er gekozen voor een co-ouderschap, dan is er sprake van een omgangsregeling. In makkelijke taal uitgelegd betekent dit dat de kinderen bij beide ouders ongeveer evenveel is. Dit kan alleen worden afgesproken wanneer beide ouders dit willen. Het is niet makkelijk om zoiets af te dwingen. Het is in het belang van het kind belangrijk dat er goed over wordt overlegd. Als er eenmaal sprake is van een co-ouderschap dan is het ook weer lastig om dit ongedaan te maken. Houd hier dus goed rekening mee wanneer er sprake is van het aangaan van een co-ouderschap.

Alimentatie betalen bij co-ouderschap

Wanneer er sprake is van co-ouderschap, dan moet er automatisch ook kinderalimentatie betaald worden. Degene die het hoogste inkomen heeft, zal een bijdrage moeten leveren aan de ouder die minder verdient. Dit heeft als reden omdat ervoor moet worden gezorgd dat er zo weinig mogelijk financiële verschillen zijn tussen de ouders. Het is tussen de ouders mogelijk om afspraken te maken over de kinderalimentatie. Alleen wanneer het niet mogelijk voor ouders om er onderling uit te komen, dan zal de rechter de kinderalimentatie vastleggen.

Een kinderrekening openen

Wat ook mogelijk is, is om een kinderrekening te openen voor de kinderen. Dit is een speciale rekening waar beide ouders toegang toe hebben. Ze kunnen zien wat er op de rekening gebeurd. Ook zal er kinderbijslag op worden gestort en alimentatie zal ook op deze rekening moeten worden gestort. Doordat beide ouders de rekening kunnen beheren en inzicht hebben in de rekening, kan er worden gekeken naar wat het budget is en kunnen er nodige spullen voor de kinderen worden gekocht. Ook is er sprake van openheid over waar het geld aan uitgegeven wordt. De kinderrekening is niet alleen bedoeld voor het aanschaffen van kleding bijvoorbeeld, maar ook voor dagelijkse kosten zoals gas, licht en water zou het geld moeten worden gebruikt. Op dit moment is er nog geen voorziening in, maar daarom is dit ook nog een punt van kritiek.

Kinderbijslag en KGB

Als er sprake is van co-ouderschap, dan hebben beide ouders recht op de helft van de kinderbijslag die ontvangen wordt. Als er sprake is van betaling van kinderalimentatie dan is het wel belangrijk dat hier afspraken over worden gemaakt. Het is zo dat kinderbijslag wordt verrekend wanneer de hoogte van de alimentatie wordt vastgesteld. Daarnaast is er vaak sprake van een kindgebonden budget. Dit wordt enkel aan een persoon uitgekeerd en dit is weer afhankelijk van het inkomen. Degene met het laagste inkomen zal dit altijd ontvangen. Maar, ook hierin zijn weer afspraken te maken. Dit gebeurd onderling omdat het KGB invloed heeft op de hoogte van de kinderalimentatie.

Afspraken over de alimentatie en de overige ontvangsten zoals kinderbijslag worden altijd onderling gemaakt. Helaas is het niet altijd mogelijk dat ouders hier onderling uitkomen. Er kan dan de hulp in worden geschakeld van een specialist. Deze kan helpen om alles duidelijk op papier te zetten.