• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Co-ouderschap: hoe zit het met alimentatie?

Als er sprake is van een scheiding en wanneer de kinderen fifty fifty tijd besteden bij beide ouders, dan is er sprake van co-ouderschap. Er komt dan ook kinderalimentatie bij kijken. De afspraken hierover kunnen onderling worden besproken. Mocht het niet mogelijk zijn dat ouders er onderling uitkomen, dan wordt de hoogte van de kinderalimentatie en de wijze waarop dit betaald moet worden vastgesteld door de rechter. In het geval van kinderalimentatie is het altijd de bedoeling dat de ouder met het meeste inkomen de bijdrage moet leveren aan de andere ouder. Dit is ter voorkoming dat er scheve verhoudingen ontstaan tussen de financiële situaties van de ouders. Daarnaast is het ook mogelijk dat de kinderen langer verblijven bij de ene ouder dan bij de ander. De ene ouder zal dan meer onkosten maken en de kinderalimentatie kan er dan voor zorgen dat er een eerlijkere verdeling is.

Kinderbijslag en kindgebonden budget

Als er sprake is van een co-ouderschap dan hoort het kind bij het huishouden van beide ouders. Beide ouders hebben dan ook evenveel recht op kinderbijslag. Dit wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank. Het Kindgebonden Budget wordt daarentegen door de Belastingdienst uitbetaald. Dit kan ook tussen beide ouders worden verdeeld.

Het openen van een kinderrekening

Om goed overzicht te bewaren over de uitgaven die worden gedaan voor de kinderen en wat er voor hen binnenkomt (kinderalimentatie, kindgebonden budget en kinderbijslag) kan er een kinderrekening worden geopend. Beide ouders hebben het beheer over deze rekening en de kosten die worden gemaakt voor het kind (bijvoorbeeld het kopen van kleding of uitjes) kunnen vanaf deze rekening worden betaald. Er is dan sprake van transparantie over de inkomens en uitgaven voor het kind.