• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Waarom geen kinderalimentatie bij co-ouderschap?

Er is een misvatting die vaak gehoord wordt en dat is dat er geen kinderalimentatie moet worden betaald bij co-ouderschap. Dat is niet waar, want er wordt de zorg over de kinderen gedeeld. Hier komen kosten bij kijken en daarom is alimentatie voor de kinderen een vereiste. Door middel van kinderalimentatie wordt ervoor gezorgd dat het kind gewoon de zorg kan krijgen waar het recht op heeft. Het mag alleen niet zo zijn dat de ene ouder erop achteruit zou gaan financieel gezien. Daarom is het noodzakelijk dat er een goede verdeling blijft tussen het inkomen en de zorg die de ouders op zich nemen voor het kind. De situatie van beide ouders moet ongeveer gelijk zijn. Het zou niet zo mogen zijn dat de kind bij de ene ouder veel meer luxe zou moeten krijgen dan bij de andere ouder. Om de mogelijkheden hierin dus goede te balanceren is het nodig dat er kinderalimentatie wordt betaald. Vaak hebben ouders geen gelijk inkomen. Daarom zal de ouder die het meeste verdiend vaak ook de kinderalimentatie betalen.

Wat moet er worden betaald?

Het te betalen bedrag van de alimentatie wordt bepaald aan de hand van een aantal punten. Allereerst is belangrijk om te kijken naar wat de behoefte van het kind is. Welk bedrag heeft het kind nodig om een goed leven te kunnen leiden. Dit gaat natuurlijk niet om extreme luxe, maar om de mogelijkheid om te kunnen voorzien in basisbehoeftes en een beetje extra. Deze behoefte is gebaseerd op het gezamenlijke inkomen van de ouders die ze hadden op het moment dat ze nog een relatie hadden met elkaar.

Daarna zal er worden gekeken naar in hoeverre het mogelijk is dat beide ouders kunnen voorzien in dit bedrag. De draagkracht is een belangrijke factor. Tot slot zal er worden gekeken naar de zorgregeling en het aantal dagen dat het kind bij de ene ouder is en het aantal dagen dat het kind bij de andere ouder is. De dagen dat er geen zorg is voor het kind door de ene ouder zijn vanzelfsprekend ook de dagen dat er door die ouder geen kosten hoeven te worden gemaakt voor het kind.

Uitzonderingen

Er zijn ook uitzonderingen mogelijk waardoor de verdeling van de kosten net even wat anders wordt verdeeld. Normaal zal de ouder waarbij het kind de meeste tijd besteedt de ontvanger zijn van de alimentatie. Daarnaast zal de betalende ouder ook meer in moeten leggen voor de kosten die voor het kind worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld voor het kopen van kleding en contributies voor bijvoorbeeld sportactiviteiten. Toch kunnen rechters afwijken van deze regel. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er een groot verschil is tussen de inkomens van de ouders. Daarnaast kan het ook zijn dat het kind wel inwoont bij de ene ouder, maar dat de andere ouder toch te weinig draagkracht heeft om grote bedragen te kunnen betalen. Het doel van kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat er een goede verdeeldheid bestaat tussen de inkomens van de ouders zodat het kind bij beide ouders niets tekort komt. Het zou dan oneerlijk zijn als de ouder met onvoldoende draagkracht alsnog zou moeten opdraaien voor een groot deel van de kosten.

 Er zijn altijd verschillende situaties waar ouders mee te maken kunnen hebben. Het meest ideale zou zijn dat de ouders hier onderling netjes uitkomen, maar dit is helaas niet altijd het geval. Dan kunnen de situaties ook worden voorgelegd aan de rechter zodat er altijd in de rechtbank een oordeel over kan worden gegeven.