• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Zoals vrijwel iedereen weet, bestaat er in Nederland een leerplicht voor een kind. Wanneer de leerplichting geldt, is echter wel een veel voorkomende vraag. Iedereen van 5 tot 16 is in elk geval leerplichtig, uitzonderingen daargelaten. Tussen de 16 en 18 ben je nog steeds leerplichtig wanneer je nog niet beschikt over een zogenaamde startkwalificatie. Dit is minimaal een havo, vwo of mbo niveau 2 diploma. Voor jongeren die praktijkonderwijs hebben gevolgd geldt deze kwalificatieplicht niet. Hieronder gaan we er wat dieper op in, en kijken we naar de wet- en regelgeving per leeftijdsgroep.

Een kind heeft leerplicht tussen 5 en 16 jaar

Elk kind tussen de 5 en 16 jaar dat in Nederland woont, is leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit, en ook voor kinderen van vreemdelingen en asielzoekers. In de meeste gevallen gaan kinderen al vanaf hun vierde naar school. Dit is dus niet verplicht, dat is het pas vanaf het moment dat een kind 5 is. De officiële leerplicht gaat van start op de 1e dag van de maand nadat een kind 5 is geworden. Wanneer je een kind dan nog thuis houdt, is dat een strafbaar feit. Je moet een kind vanaf dat moment inschrijven op een school, en het kind moet daar ook daadwerkelijk naartoe gaan. Uiteraard zijn er vrijstellingen mogelijk. Dit kunnen tijdelijke vrijstellingen zijn, bij bijvoorbeeld een huwelijk of een begrafenis. Of wanneer een kind tijdelijk geen onderwijs kan volgen vanwege fysieke of psychische problemen. In andere gevallen is een permanente vrijstelling van de leerplicht mogelijk, die wel steeds opnieuw moet worden bekeken.

Einde van de leerplicht

Er komt een einde aan de leerplicht wanneer een schooljaar is afgelopen. Een kind dat 16 wordt, is dus nog steeds verplicht om het lopende schooljaar af te maken. Het schooljaar loopt tot en met 31 juli. Ook wanneer een kind 12 volledige jaren naar school is geweest, komt er een einde aan de leerplicht. Hierbij geldt het overslaan van een groep op de basisschool mee als een volledig schooljaar.

Wet- en regelgeving per leeftijdsgroep

Hieronder hebben we per leeftijdsgroep op een rijtje gezet waar je aan moet voldoen qua leerplicht. Check hier de leerplicht per leeftijd.

1 tot en met 4 jaar

Kinderen in deze leeftijdsgroep hebben nog geen leerplicht. Wanneer ouders werken mogen kinderen wel naar de crèche, waarvoor ouders een vergoeding krijgen. Vanaf 2,5 jaar mag je ook gebruik maken van de peuterspeelzaal. Soms is dit gratis, soms wordt hiervoor een vergoeding gevraagd. Vanaf 4 jaar mag een kind naar de basisschool.

Vanaf 5 jaar

Vanaf deze leeftijd geldt de leerplicht.

Vanaf 16 jaar

De leerplicht loopt af aan het einde van het schooljaar waar je inzit. Wanneer iemand met een havo, vwo of mbo 2 diploma heeft loopt de leerplicht af. Als dat niet het geval is loopt de kwalificatieplicht tot de 18 jaar.

Vanaf 18 jaar

Voor kinderen waarop de kwalificatieplicht van toepassing was, komt deze nu ook ten einde. Er is nu op geen enkele manier meer een plicht om naar school te gaan, ongeacht wat je wel of niet hebt behaald.