• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Het onderwijssysteem telt verschillende niveaus, 18 maarliefst. Deze gaan natuurlijk op basis van leeftijd. Hieronder benoemen wij alle verschillende niveaus in dit uitgebreide systeem, inclusief alle vertakkingen die je aantreft op scholen Nederland. Van het primair onderwijs tot mogelijk een PhD. Lees dus gauw verder als je precies wilt weten hoe dit systeem in elkaar zit en hoe het werkt.

Het systeem begint bij het primair onderwijs

Er zijn verschillende vormen van het primair onderwijs opgenomen in het schoolsysteem Nederland. Je hebt natuurlijk het Regulier basisonderwijs voor jongere kinderen tussen 4 en 12 jaar oud. Oftewel de basisschool. Ieder kind vanaf het vijfde levensjaar is leerplichtig en moet volgens de wet naar school gaan. Dit reguliere basis onderwijs is opgedeeld in verschillende klassen: je zit meestal in groep 1 als je 5 bent en eindigt in en krijgen tot en met groep 8 als je ongeveer twaalf bent. Als alternatief voor het basisonderwijs zijn er nog verschillende speciale basisscholen. Deze hebben extra mogelijkheden voor kinderen met een gedragsprobleem of leerachterstand. De leerdoelen blijven wel precies hetzelfde, zodat de leerling wel voldoende kennis verkrijgt. Als laatste is er het Speciaal onderwijs (so)

Een school voor kinderen met wat meer dringende problemen. Helaas is voor heen geen passende oplossing binnen het basisonderwijs of de speciale basisschool.

Als voorbeeld kan je denken aan. Hier zijn de leerdoelen ook anders dan bij het reguliere basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs.

De volgende fase: het voortgezet onderwijs

Kinderen uit het speciaal onderwijs stromen meestal niet door naar regulier voortgezet onderwijs, maar gaan naar het voortgezet speciaal onderwijs als ze ongeveer 12 of 13 jaar oud zijn. Ook hier verschillen wederom de leerdoelen ten opzichte van de reguliere middelbare school en worden methoden gebruikt om te zorgen voor extra ondersteuning bij het leren. Het reguliere, ook wel voortgezet onderwijs (vo) is voor kinderen die doorstromen vanuit groep 8 van het basisonderwijs. Dit is kortweg dus de middelbare school. Gemiddeld start je in de brugklas op twaalfjarige leeftijd tot je achttiende

De niveaus binnen het voortgezet onderwijs

Hier zie je onderwijs op verschillende niveaus. Allereerst het praktijkonderwijs waar het kind in een kleinere groep verschillende onderbouw- en praktijkvakken volgt die je ook terug ziet bij de andere niveaus. Het tweede niveau is het Vmbo, wat staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en dit heeft de lengte van 4 jaar. Hierbinnen zijn weer leerwegen te zien, zoals de basisberoepsgerichte, de theoretische leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg

Het lwoo biedt leerlingen die te kampen hebben met een leerachterstand extra ondersteuning.

De havo en het vwo hebben meer nadruk op theorie

Dan de Havo, het volgende niveau. Dit duurt 5 jaar en tieners stromen vanuit hier door naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het vwo. Het vwo, het voortgezet wetenschappelijk onderwijs, duurt zes jaar. Net als het gymnasium. Meestal stroom je vanuit hier door richting de universiteit. Zowel binnen de havo als het vwo zijn er verschillende profielen waar kinderen uit kiezen zoals Cultuur en maatschappij, Economie en maatschappij, Natuur en gezondheid en als laatste Natuur en techniek. Op het gymnasium komen de extra vakken Latijn, Grieks er nog bij. Als laatste kan gekozen worden voor tweetalig onderwijs. Waarbij leerlingen les krijgen in het Engels en Nederlands. Dit kan binnen alle bovengenoemde niveaus vanaf de Havo.

De laatste fase: het beroepsonderwijs en de universiteit

Na het voortgezet onderwijs gaat het inmiddels vaak volwassenen kind richting ofwel het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het eerder besproken Hbo of de universiteit.

Mbo-opleidingen bereiden de leerlingen voor op specifiek vakken of beroepen, zoals bakker. Een alternatieve vorm van onderwijs dat nog benoemd moet worden is de vavo. Dit is bedoeld voor volwassenen die geen middelbare school diploma hebben gehaald voor hun 18e. Ze kunnen dan deelcertificaten halen binnen de vavo.

Het Hoger beroepsonderwijs is weer ingedeeld via het bachelor-masterstel, net als de universiteit. Op het Hbo ligt de nadruk meer op de theorie dan op het mbo. Op de universiteit is de focus gericht op de wetenschap. De universiteit valt dan ook binnen het wetenschappelijk onderwijs. Bij de universiteit kan je overigens ook nog gaan voor je PhD na je een Master hebt behaald. Binnen al deze niveaus bestaat een ruime keuze aan allerlei soorten opleidingen die passen bij de interesses van de leerling. Binnen het Mbo en het Hbo bestaan bijvoorbeeld wel meer dan 500 verschillende soorten opleidingen.

Het Nederlandse onderwijssysteem is uitgebreid en erg divers

In Nederland is dus een erg uitgebreid onderwijssysteem waar al vanaf het begin erg veel mogelijkheden en keuzes beschikbaar zijn voor ieder kind. Iedereen kan dus terecht vanaf het vijfde levensjaar, ongeacht leerniveau, interesse of mogelijke problematiek. Schooltypen zijn er genoeg.