• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Het kiezen van een basisschool

Een spannend en herkenbaar moment voor iedere ouder. Je zoon of dochter bereikt bijna de leeftijd van vier jaar en dan moet er een goede basisschool gekozen worden. Maar wat is nu precies een goede school? In Nederland zijn namelijk veel verschillende typen scholen waaruit je kan kiezen. In dit artikel vind je een overzicht van de verschillende scholen zodat je een bewuste keuze kan maken.

Het type school

Er zijn veel verschillende soorten basisscholen welke ingedeeld worden in een ‘type’ school. Deze schooltypen zijn te verdelen in een openbare school, een bijzondere school met een geloofsovertuiging (confessioneel bijzondere scholen), algemeen-bijzondere scholen, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.

De kenmerken van een openbare school

Een openbare school is, zoals de naam eigenlijk zegt, een school zonder geloofsovertuiging of specifiek karakter. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht het geloof, de levensovertuiging of afkomst. Een openbare school wordt daarom ook vaak gezien als een spiegel van de wijk waarin de school is gevestigd. Vaak wordt gebruikt gemaakt van een pedagogisch concept waarin de belangrijkste leeropbrengsten worden genoemd. Een derde van de kinderen in Nederland gaat naar een openbare school wanneer hij of zij vier jaar oud wordt

De kenmerken van een confessioneel bijzondere school

 Wanneer er les wordt gegeven vanuit een bepaalde levensovertuiging of godsdienst wordt dit een confessioneel bijzondere schol genoemd. Ongeveer twee derde van de kinderen in Nederland gaat naar een dergelijke school. Vaak zie je dat scholen met een bepaalde geloofsovertuiging alle kinderen toelaten; ook wanneer ze niet de specifieke geloofsovertuiging naleven. Wel dien je dan als leerling deel te nemen aan de tradities en de feesten die op school worden georganiseerd rond het betreffende geloof. Een confessioneel bijzondere school kent een aantal vormen. In Nederland zie je vaak de volende scholen voorbij komen: Een Christelijke school, een Rooms-Katholieke school, Een Protestantse school, een Islamitische school, een Joodse school of een humanistische school. Veel verschillende bijzondere scholen dus die les geven vanuit een bepaald geloof of een bepaalde levensovertuiging.

De kenmerken van een algemeen bijzondere school

In tegenstelling tot confessioneel bijzondere scholen zijn er ook scholen die werken vanuit een didactisch uitgangspunt. Vaak wordt de zelfstandigheid van de leerlingen centraal gezet en wordt er vanuit thema’s aangesloten bij de belevingswereld van het kind. Deze stroming zie je voornamelijk terug in de didactische vormen van het Montessori, het Jenaplan, Dalton, Freinet en Nutsscholen. Deze scholen kunnen openbare scholen zijn, maar ook scholen die werken vanuit een geloofsovertuiging. Er zijn dan ook veel scholen die werken met zowel een didactisch concept als opvoedkundig concept.

Het speciaal onderwijs

 Leerlingen die lichamelijk, zintuigelijk of verstandelijk gehandicapt zijn kunnen vaak niet terecht op een reguliere school. Hetzelfde geldt voor kinderen met een psychische- of gedragsstoornis. Deze leerlingen kunnen terecht op het speciaal onderwijs waar zij onderwijs krijgen maar ook de juiste ondersteuning om mee te kunnen draaien in het onderwijs. Binnen het speciaal onderwijs zijn de scholen verdeeld in vier verschillende clusters. Cluster 1 is voor leerlingen met een visuele beperking, cluster 2 is voor leerlingen met een auditieve beperking of leerlingen met communicatieve problemen, cluster 3 is voor leerlingen met lichamelijke beperkingen en cluster 4 is gericht op leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen.

Het speciaal basisonderwijs

 Naast het speciaal onderwijs is er ook het speciaal basisonderwijs. Dit onderwijs valt onder het reguliere onderwijs maar leerlingen krijgen meer tijd om het onderwijs af te ronden. Ook is er meer begeleiding aanwezig en kunnen leerlingen tot hun 14e jaar op het speciaal basisonderwijs terecht. De kans dat een leerling dan in kan stromen in het reguliere voortgezet onderwijs is dan een stuk groter.

Passend onderwijs voor ieder kind

 Wanneer de onderwijsbehoefte van het kind centraal wordt gesteld, wordt er gesproken over passend onderwijs. Het gaat hier vooral om leerlingen die extreem goed kunnen leren die extra ondersteuning krijgen in zogenoemde plusklassen. Het gaat hier vaak om een samenwerking tussen reguliere scholen die samen passend onderwijs verzorgen. Passend onderwijs is dan ook geen schooltype of onderwijstype.

Er zijn dus veel verschillende soorten scholen waaruit je kan kiezen. Het basisschool kind moet zich natuurlijk goed voelen op zijn of haar nieuwe school. Je kan daarbij uitgaan van de richting van de school en van de inrichting van de school. De richting van de school kan dus gebaseerd zijn op een bepaalde geloofsovertuiging, terwijl de inrichting van de school zich vaak richt op de pedagogische en didactische vormen. Wil je wat meer dan alleen school? Kijk dan ook zeker eens naar de mogelijkheden voor een brede school. Vaak wordt opvang, zorg, welzijn en sport dan met onderwijs gecombineerd en zit er een BSO gekoppeld aan de scholen. Brede scholen worden ook wel integrale kindcentra genoemd.