• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Kinderen hebben een leerplicht, maar het is mogelijk om hiervoor in sommige situaties vrijstelling te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je met je kind naar de tandarts moet, of naar het ziekenhuis. Ook bij belangrijke familiegebeurtenissen is het mogelijk een verlofaanvraag voor je kind aan te vragen. Dit moet je dan wel altijd vooraf doen. Ook wanneer je kind ziek is, moet je dit altijd bij de school melden. Gedurende een verlofperiode, om welke reden dan ook, hoeft een kind niet naar school. Hieronder gaan we ernaar kijken.

Vrijstelling voor school

In de basis is het zo dat kinderen alle schooldagen aanwezig moeten zijn. Wettelijk gezien is er al wel rekening gehouden met uitzonderingen. Het is ook wettelijk bepaald dat de directeur van een school moet beslissen of een kind wel of niet naar school moet. Je kind moet voor dit soort gevallen namelijk worden vrijgesteld van de leerplicht. Deze vrijstelling moet in principe altijd vooraf worden geregeld, hoewel hier natuurlijk wel ook weer uitzonderingen op zijn.

Soorten verlog(bewust, staat in verplichte woorden)

Vrijstellingen van leerplicht zijn dus al deels in de wet geregeld. Hier worden kaders geschetst waarbinnen ouders verlof voor hun kind kunnen aanvragen. Hierbij worden geen precieze redenen opgenoemd, omdat er heel veel situaties zijn waarbij er uitzonderingen mogelijk kunnen zijn. Uiteindelijk kan de schooldirecteur vanuit eigen inzicht beslissen. Deze kan je ook verder informeren over de verschillende soorten verlof, en de voorwaarden hiervoor. De meest voorkomende soorten verlof zijn:

  • Een bruiloft van familie
  • Begrafenis van familie
  • Bezoek aan de dokter of tandarts

Kort verlof aanvragen

In de meeste gevallen kan je in de schoolgids precies terugvinden hoe het aanvragen van verlof werkt. Er wordt daarin uitgelegd welke termijnen gelden en wat je precies moet doen. Wanneer je verlof wil aanvragen voor je kind, is het doorlezen van deze gids dus de eerste stap. Tegenwoordig gebruiken veel scholen een digitaal aanvraagformulier. Het is het handigst om hier gewoon gebruik van te maken. Vergeet hier niet een kopie van te maken. Verlofaanvragen tot maximaal 10 schooldagen kunnen door de schooldirecteur worden behandeld. Langere aanvragen moeten via de leerplichtambtenaar.

Ziekteverlof

Ook ziekte is een vorm van verlof. In de wet staat beschreven dat je als ouder binnen twee dagen de ziekte van je kind moet melden bij de directeur van de school. In principe wordt altijd gezegd dat je het gewoon zo snel mogelijk moet melden wanneer een kind ziek is. Bij zo'n melding is de leerplicht tijdelijk niet geldig voor je kind. Je hoeft je kind in de dagen daarna niet steeds opnieuw ziek te melden. Wel is het slim om de school te informeren wanneer een kind langer ziek blijft dan verwacht. Op deze manier kan de school adviseren rondom de leerplicht, maar ook bijvoorbeeld huiswerk of opdrachten voor thuis meegeven zodat het kind niet teveel mist.

Religieuze feestdag

Het kan natuurlijk zijn dat je kind verplichtingen heeft vanwege een bepaalde geloofs- of levensovertuiging. In dat geval hoef je hiervoor geen verlof aan te vragen bij de schooldirecteur. Het is voldoende om te melden dat je kind afwezig zal zijn. Dit moet je uiterlijk twee dagen vooraf doen bij de schooldirecteur, volgens de wet. Deze mag dus echter vervolgens niet bepalen of hij het verlof wel of niet toekent. In de wet staat dat je voor niet christelijke feesten één vrije dag per feest mag aanvragen.

Vakantie tijdens schooldagen

Rondom vakantie van een kind en leerplicht bestaan ook altijd veel vragen. Er is natuurlijk de basisschoolvakantie, maar het komt regelmatig voor dat mensen daarbuiten op vakantie willen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je als ouder geen vakantiedagen kan opnemen tijdens de schoolvakanties. Kinderen hebben buiten deze vakanties echter niet vrij. Het is dan ook weer wettelijk geregeld dat ouders één keer per schooljaar tien verlofdagen voor hun schoolgaande kind mogen aanvragen, zodat ze samen op vakantie kunnen. Dit is echter wel enkel mogelijk wanneer één van de ouders een beroep heeft, waarbij het niet mogelijk is om in de schoolvakanties verlof op te nemen. In de praktijk komt het er vaak op neer dat dit alleen geldt voor ouders met seizoensgebonden werk in de agrarische sector of in de horeca, waarbij de ouders ook nog eens eigenaar van het bedrijf zijn. Dit soort verloof moet je uiterlijk zes weken van te voren aanvragen, ook weer bij de schooldirecteur. Dit soort verlof mag niet in de eerste twee weken na de zomervakantie vallen. De schooldirecteur mag beslissen over dit soort verlof.

Langdurig verlof aanvragen

Wanneer je voor jouw kind langer dan 10 schooldagen verlof wil, is dit aan de leerplichtambtenaar. Jij moet dit alsnog doorgeven aan de schooldirecteur, die dit dan zal doorspelen aan de leerplichtambtenaar. Je kan ook rechtstreeks naar een leerplichtambtenaar gaan. Je krijgt hoe dan ook antwoord van de leerplichtambtenaar, of het wordt toegewezen of niet.

Bezwaar maken tegen een afwijzing van verlof

Je krijgt hoe dan ook altijd antwoord wanneer je een verlofaanvraag indient. Het kan natuurlijk wel worden afgewezen. Je hebt dan wel nog mogelijkheden tot bezwaar. Dit dien je schriftelijk in te dienen bij de persoon die de aanvraag heeft behandeld. Dit is altijd de schooldirecteur of leerplichtambtenaar. Je mag het bezwaar ook altijd mondeling toelichten. Vaak word je gehoord door een bezwaarschriftencommissie, die dan advies uitbrengt aan de persoon die het behandeld.