• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Wat is de aanmeldleeftijd voor de basisschool?

Met de aanmeldleeftijd voor een basisschool wordt bedoeld: het moment dat het kind kan worden ingeschreven bij de basisschool. Dit wil dus niet zeggen dat dit ook meteen het moment is dat het kind naar school toegaat. Het is vaak al mogelijk om een kind in te schrijven voor een basisschool wanneer het aan het eind van levensjaar 1 is. Er kan worden gerekend door te kijken naar de 11e maand na de geboorte. Daarnaast is het ook mogelijk om een kind aan te melden vlak voor de zomervakantie, als het kind de verjaardag viert in de maanden juli tot en met september. Als het lastig is om bij te houden vanaf wanneer het kind kan worden aangemeld bij de basisschool, stuurt de gemeente in alle gevallen een brief met daarin de nodige informatie. Zo is het voor alle ouders duidelijk wanneer hun kind de minimumleeftijd heeft bereikt om te worden ingeschreven op school.

Moet het kind zo snel mogelijk worden ingeschreven bij de basisschool?

Het aanmelden basisschool en een aanmeldleeftijd speelt een grote rol bij het kiezen van het juiste moment om een kind aan te melden bij de school. Wanneer een kind vroeg wordt aangemeld, dan is het nog geen verzekering dat er ook werkelijk plek zal zijn op de basisschool naar keuze. De aanmelding die wordt gedaan, wordt ook wel een vooraanmelding genoemd. Het is ook wettelijk gezien niet mogelijk om een plek te reserveren. Een kind wordt pas echt ingeschreven wanneer het drie jaar oud is. De Nederlandse wet voorkomt hiermee dat er krapte ontstaat bij de scholen. Daarnaast zijn gelijke kansen ook gewaarborgd wanneer plekken op scholen naar keuze niet worden gegarandeerd.

Zaken om rekening mee te houden bij het inschrijven

Bij het inschrijven van het kind bij de basisschool is het handig om rekening te houden met een aantal zaken. Houd bijvoorbeeld rekening met de geldende regels. Deze kunnen verschillen per gemeente. Daarnaast is het ook wenselijk dat ouders zich goed laten informeren over de toelatingseisen en criteria die er gelden op de school naar keuze. Zo krijgen de ouders een beter beeld van de toelating op de basisschool en worden zaken zoals miscommunicatie of teleurstellingen voorkomen. Daarnaast is het ook aan te raden dat er goed contact plaatsvindt tussen de school en de ouders. Dit is niet alleen belangrijk bij het moment van aanmelden, maar ook daarna.