• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Welke vakken krijgt mijn kind op de basisschool?

Een kind op de basisschool krijgt verschillende vakken op school die wettelijk verplicht zijn. Taal en rekenen zijn hier enkele voorbeelden in. Daarnaast is het ook zo dat leerlingen te maken krijgen met lessen die niet verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld Godsdienstles.

De verplichte vakken op school

Op de Nederlandse basisscholen is er een aantal vakken dat verplicht is. Een voorbeeld is Nederlands en Engels. Ook rekenen en wiskunde behoren tot de verschillende vakken. Naast dit soort vakken zijn er ook andere verplichte vakken zoals oriëntatie op jezelf en de wereld. Dit is een vak waarbij aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting bijeen zijn genomen. Kunstzinnige oriëntatie behoort ook tot een verplicht vak. Hierin is bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid opgenomen. Beweging is belangrijk voor elk kind. Daarom heeft de school ook bewegingsonderwijs als verplicht vak. Dit kan worden vertaald naar gymlessen.

Kerndoelen van de verplichte vakken

In de kerndoelen voor het basisschool wordt beschreven wat een kind aan het einde van het jaar moet kunnen en qua kennis moet hebben vergaard. De vakken waarvoor deze kerndoelen gelden is het verplicht. De besluiten worden vastgelegd in Besluit vernieuwde kerndoelen WPO. Alle kinderen krijgen deze vakken. Het is wel aan de school zelf hoe deze lessen worden gegeven en welk lesmateriaal hiervoor wordt gebruikt. Kinderen krijgen bijvoorbeeld op de basisschool te leren hoe ze zich moeten gedragen en daarnaast wordt hen ook respect voor algemeen aanvaarde normen en waarden aangeleerd. Daarnaast leren ze ook hoe ze het beste om kunnen gaan met het milieu.

Lessen over seksualiteit en wetenschap en techniek

Lessen over seksualiteit worden ook steeds belangrijker op school. Deze zijn ook verplicht. Ditzelfde geldt voor bepaalde lessen over wetenschap en techniek. Er is in Nederland vaak een tekort aan technici. Dit betekent dat de overheid de wens heeft dat hier meer aandacht aan wordt geschonken. Hierdoor worden verplichte lessen hierin al op de basisschool gegeven.

Fries

Fries is een vak apart, maar ook zeker in Friesland een verplicht vak. Uitzondering is wel voor scholen in Friesland die niet in het Friese taalgebied zitten zoals bijvoorbeeld de Waddeneilanden en de gemeente Weststellingwerf. Daar is het niet verplicht om er Fries te leren.

Naast de verplichte vakken, kunnen scholen ervoor kiezen om het verplichte vakkenpakket aan te vullen met vakken die niet verplicht zijn. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld Frans en Duits en godsdienst.