• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Wat als de ouders geen co-ouderschap willen?

Wanneer er sprake is van een scheiding tussen twee ouders, zullen de meeste ouders hun kinderen willen blijven zien. Dit betekent dat er een verdeling tussen de ouders wordt gemaakt zodat het gewoon mogelijk is dat beide ouders de kinderen zien en dat ze een gelijke zorg krijgen over het kind. Er zullen afspraken worden gemaakt die betrekking hebben op de tijden en dagen wanneer het kind naar de ene ouder toegaat en andersom. Daarnaast zullen ook kosten en inkomens voor het kind worden besproken, zodat het kind niets tekort komt en er een gezonde band behouden blijft tussen beide ouders. Normaliter kunnen afspraken hierover tussen de ouders zelf worden gemaakt, maar niet in alle gevallen komen de ouders er samen uit en zal de rechter de afspraken met de ouders moeten maken en vast moeten stellen. Maar, wat als de ouders helemaal geen co ouderschap willen? Kan dat zomaar en welke stappen moeten ervoor worden gezet?

Bemiddeling

Een ouder zal niet zonder reden willen kiezen om af te zien van co ouderschap. Er kunnen verschillende redenen te bedenken zijn waardoor een ouder hiervoor zou willen kiezen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat een ouder de huisvesting niet goed vind of van mening is dat het niet voor het kind kan zorgen. Daarnaast kunnen er ook vervelende zaken aan de hand zijn waardoor de ene ouder niet graag zou willen dat het kind naar de andere ouder gaat. Dit zie je vaak terug in het geval van een vechtscheiding. Omdat ouders zelf vaak verantwoordelijk zijn voor het maken van de afspraken over co ouderschap, is het altijd mogelijk dat er bemiddeling wordt geregeld voor ouders die er samen niet uitkomen. Het belangrijkste doel is dat er zo'n goed mogelijke leefwijze moet zijn voor het kind en vechtende ouders horen daar niet bij. Indien er gegronde redenen zijn om te bepalen dat co-ouderschap niet de beste optie is, moet er altijd gekeken worden naar de individuele situatie. Geen enkel gezin is hetzelfde en ook alle situaties waarin de gezinnen zich verkeren is voor niemand hetzelfde. Daardoor is het mogelijk dat ouders er samen zelf uit kunnen komen. Als dat niet mogelijk is, kunnen de argumenten in de rechtbank worden besproken en zal er een oordeel worden uitgesproken.

Geen verwarring over co-ouderschap

Er is een aantal termen die wel eens door elkaar worden gehaald als er wordt gedacht aan co-ouderschap. Bij co-ouderschap is het letterlijk dat beide ouders verantwoordelijk blijven voor de opvoeding en de verzorging van het kind. Het maakt dan ook niet uit of het kind langer bij de ene ouder verblijft, als de zorgverdeling maar hetzelfde blijft. Dit wil zeggen dat de beide verantwoordelijk zijn voor de zorg van het kind en alles wat daarbij hoort. Verblijfs co-ouderschap heeft echter alleen te maken met het verblijf van het kind en niet om het totale plaatje zoals dat bij co ouderschap wel het geval is.

Waarmee moet er rekening worden gehouden bij het aangaan van co ouderschap?

Bovenaan staat natuurlijk het belang van het kind. Het kind moet zich in alle tijden veilig voelen en heeft een ook een goede plek nodig om op te groeien in het huis van beide ouders. Dit betekent dat er een goede plek moet zijn om te spelen en te slapen en in een veilige omgeving. Ook mag het niet de dupe worden van conflicten tussen de ouders. Het belang van het kind wordt ook altijd boven dat van de ouders verkozen. Een kind moet zich altijd prettig voelen en er mogen zich ook geen situaties voordoen waarbij het kind zich bang of ongelukkig voelt. Een rechter zal dit ook altijd in acht nemen wanneer ouders er niet samen uitkomen en er bijvoorbeeld sprake is van een vechtscheiding en er voor de ouders gerechtelijke een beslissing moet worden genomen.

Gedwongen en een mooi

Een verblijfsregeling of een co ouderschap regeling heeft dus allemaal te maken met het welzijn van het kind. Het is van algemeen belang dat kinderen beide ouders heeft om mee te helpen in de opvoeding. Het wordt alleen lastig wanneer ouders uit elkaar gaan en daardoor niet allebei constant bij het kind zijn. Daarom is het belangrijk dat er flexibel wordt omgegaan met de co-ouderschap. Sommige ouders maken de fout om alleen het eigen belang naar voren te schuiven, terwijl een scheiding voor een kind al een grote impact op hem heeft. Daar kan niet nog een conflict tussen de ouders bij die er niet samen uitkomen om voor het kind te zorgen. Daarom is het voor de ouders belangrijk dat ze hun conflicten enigszins opzij zetten om er wel voor de kinderen uit te komen.

De stem van het kind is misschien niet alles bepalend maar wel zeker belangrijk. Daarom zal een kind vanaf een bepaalde leeftijd ook gehoord kunnen worden in de rechtbank waarbij het de gelegenheid heeft om aan te geven bij wie het wil blijven. Er zal dan gekeken worden naar de situatie.

Voor ouders die er samen niet uitkomen is het wel handig om te weten dat ze altijd kunnen bouwen op bemiddeling. Bier kunnen situaties geanalyseerd worden en kunnen worden bekeken welke situaties er spelen. Zo kan er altijd gekozen voor wat het beste is voor het kind. Bemiddeling wordt ook altijd aangeraden als er een dreiging is van verdere escalatie in een conflict. Een conflict zal nooit ten goede komen van het kind.