• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Is de keuze voor een kinderrekening bij scheiding altijd verstandig bij co-ouderschap? Dat wordt behandeld in het onderstaande artikel. Verder worden natuurlijk de diverse voor- en nadelen van dit type rekening besproken hieronder. Het kan van nogal wat zaken afhangen of je juist moet kiezen voor de rekening en er is dus geen eenduidig antwoord te geven. Toch helpen we door uitleg te geven. Lees dan ook gauw door als je een meer gefundeerde keuze wilt kunnen maken wat betreft de kinderrekening als ouders. Deze is altijd van invloed bij scheiden en kind. We starten met wat de rekening kind bij scheiden is.

Wat is een kinderrekening precies?

Dit type bankrekening openen sommige ouders voor het kind na een echtscheiding. Een kindrekening bij co ouderschap bijvoorbeeld. Het doel van de rekening? Kinderen hebben natuurlijk ook te maken met kosten en met de rekening kunnen ze deze kosten betalen of de ouders kunnen betalen met het bedrag dat staat op de rekening. Het principe is vrij eenvoudig en de rekening bevat altijd een bankrekening. Daarvan hebben beide ouders een bankpas, of er is een gezamenlijke pas. Vooral bij co-ouderschap wordt de rekening ervaren als erg handig.

Geen vaste regels aan de orde bij een kinderrekening

Er zijn geen vaste regels aan de orde als de rekening wordt geopend. Een regel die wel vaak gehanteerd wordt is dat onkosten die gemaakt wordt bij de individuele ouders, zoals voor eten en drinken, apart betaald wordt. Naast andere kosten als het internet, de televisie en kosten voor onderhoud van het huis. Wat meestal wel wordt afgesproken is dat kosten die buitenshuis worden gemaakt. Zoals kosten voor schoolboeken, kleding of een bezoek aan de bioscoop. Ouders bepalen zelf de hoogte aan de hand van de draagkracht van iedere ouder. En bijvoorbeeld hoeveel zorg voor het kind een ouder voor hun rekening neemt. Dan nog een laatste afspraak voor de rekening: de kinderbijslag en andere toeslagen worden direct op de rekening gestort. Ook bijvoorbeeld het kindgebonden budget, maar ook dit kan verschillen.

De voor- en nadelen van een kinderrekening

Wanneer we kijken naar de voordelen van de rekening zien we dat allebei de ouders inzage hebben in de rekening het is gemakkelijk dat er twee bankpasjes zijn vaak voor uitgaven. Internet bankieren zorgt uiteraard ook voor het nodige overzicht. Bij co-ouderschap nemen beide ouders meestal ongeveer 50% van de zorg voor het kind/de kinderen. Dan is zo'n gemeenschappelijke rekening erg gemakkelijk natuurlijk. Dan nu de nadelen, want die zijn er ook. Allereerst moeten verschillende afspraken gemaakt worden en dan vereist medewerking van beide ouders. Beide moeten akkoord gaan met de bovenstaande afspraken en dat waren maar enkele voorbeelden.

Als ouder beslis je uiteindelijk altijd zelf wel of niet voor de rekening kiest

Gelukkig kies je altijd wel of niet voor de rekening. Niks is verplicht, zo ook de rekening niet. Misschien pak je het na een scheiding wel helemaal anders aan en kies je voor wat lossere, minder concrete afspraken. Soms werkt dat ook prima. Ook zien we dat dit type rekening, hoe goed de afspraken ook zijn, vaak niet langer dan 3 jaar wordt gebruikt. Meestal is het dus niet voor de lange termijn en gaan ouders over naar een andere methode. Voordat die beslissing aan de orde is, moet natuurlijk wel de kindrekening gesloten worden in goed overleg. En door dit voor te leggen aan de rechter. Er wordt dan overgegaan op een andere methode: het betalen van alimentatie, afhankelijk van het zorgaandeel en de draagkracht.