• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Verdeling van tegemoetkomingen bij co-ouderschap

Wanneer ouders na een scheiding de zorg en de opvoedtaken gelijk verdelen, dan wordt er gesproken van co-ouderschap. De kinderen zullen dan ook woonachtig zijn bij zowel hun moeder als hun vader. Er zal dan ook een eerlijke verdeling moeten komen van de tegemoetkomingen waar recht op is. Maar, wat komt er precies kijken bij co-ouderschap en hoe worden deze tegemoetkomingen verdeeld?

Goed overleggen

Als er wordt gedacht aan co-ouderschap dan is het belangrijk dat er met een aantal factoren goed rekening wordt gehouden. Het is de bedoeling dat de kinderen evenveel tijd doorbrengen met de ene ouder als dat ze met de andere ouder doen. Deze verdeling ervaren veel kinderen als prettig. Ook voor de ouders kan het prettig zijn, omdat beiden dan evenveel meekrijgen van het dagelijkse leven van het kind. Dat is ook een voordeel. Beide ouders worden dan ook betrokken in de vriendschappen van het kind en in de schoolactiviteiten. Ook krijgen ze beiden veel mee van de naschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld sport en hobby’s. Ouders houden veel contact met elkaar. Een scheiding in goed overleg is daarom ook belangrijk, zodat er zowel over praktische zaken als financiële zaken kan worden gesproken. In het ouderschapsplan kunnen deze afspraken vervolgens worden vastgelegd. Bij een scheiding is zo’n ouderschapsplan ook verplicht. Als dit er niet is, zal de rechter ook geen scheiding uitspreken.

Natuurlijk is het wel de bedoeling dat ouders blijven kijken naar wat reëel is. Voor sommige ouders is het helemaal niet mogelijk om een fifty fifty verdeling te maken. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met werkzaamheden of privé activiteiten. Dan is het mogelijk om hier eerlijk in te onderhandelen zodat andere afspraken kunnen worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Verdeling en de kosten

Bij co-ouderschap gaat het vooral om een goede communicatie. De opvoeding komt veel ter sprake, omdat beide ouders hier verantwoordelijk voor blijven. Net als wanneer de ouders nog bij elkaar zouden zijn, is het belangrijk om hier goede afspraken over te maken zodat deze afspraken ook duidelijk zijn voor de kinderen. Als ouders elkaar ook blijven zien als opvoeder, dan zou het geen probleem moeten zijn om onderling hierover te overleggen. Flexibiliteit en geduld zijn handige eigenschappen die nodig zijn om de onderhandelingen tot een goed resultaat te brengen. Door elkaars huishoudens op elkaar af te stemmen, maken de ouders het makkelijker voor zichzelf en ook voor de kinderen. Vaak kiezen ouders er ook voor om dicht bij elkaar te wonen. Zo is het beter voor de kinderen en sluit hun wereld beter aan wanneer er sprake is van twee verschillende woonlocaties waar de ouders woonachtig zijn.

Er is natuurlijk ook altijd sprake van kosten. Er worden kosten gemaakt voor de verzorging van het kind en daarnaast zijn er ook inkomens die van belang zijn om de zorg van het kind zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Co-ouderschap is niet vastgelegd in de wet. Daarom maken ouders zelf onderlinge afspraken hierover. Een belangrijk punt hierin is ook het bespreken van de kosten die er worden gemaakt. Zo zal er sprake zijn van eigen kosten en te verdelen kosten. Met de eigen kosten wordt bedoeld de kosten die er in het eigen huishouden worden gemaakt en met de te verdelen kosten worden de kosten bedoeld die tussen de ouders te verdelen zijn, zoals bijvoorbeeld verzekeringen en abonnementen en de schoolkosten.

De verdeling die je het meeste tegenkomt is dat de ouder die het meeste verdiend ook het meeste af kan dragen. Er kan natuurlijk altijd wel een verandering komen in het inkomen en hierdoor zal dan ook de verdeling moeten worden aangepast. Ook dan is het van belang dat de ouders goed met elkaar blijven praten. Naast de kosten die er worden gemaakt, is er ook sprake van een aantal inkomens t.b.v. het kind. Je kunt hierbij denken aan kinderbijslag, Kindgebonden budget, heffingskorting en huurtoeslag. Maar ook aan de alimentatie die moet worden betaald.

In het geval van kinderbijslag, zal de Sociale Verzekeringsbank de betaling doen aan een ouder. Dit kan dan onderling worden verdeeld bij co-ouderschap. Het kindgebonden budget wordt uitgekeerd door de belasting en kan eventueel worden verdeeld tussen beide ouders. Heffingskortingen worden uitgekeerd aan de werkende ouder en huurtoeslag wordt toegekend aan de eigenaar van de woning. Maar, het kind kan maar worden bijgeteld in een huishouden in de basisadministratie.

Als ouders goed met elkaar blijven communiceren over de te maken kosten en de verwachte inkomens, dan zullen conflicten hierin kunnen worden voorkomen. Wanneer er geen sprake is van een mogelijkheid van onderling contact, dan kunnen de afspraken ook bij een rechtszitting worden vastgesteld. De rechter zal hierin dan ook zijn inspraak kunnen doen. Dit is veelvoorkomend bij een vechtscheiding ter voorkoming dat kinderen de dupe worden van de scheiding.