• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Erfenis bij samengesteld gezin

Hoe gaat het precies in zijn werk bij een samengesteld gezin en het toekennen van een erfenis? Dit is een veelgestelde vraag bij de notaris. Bij het overlijden van de ouders zal het aan de kinderen worden toegekend, maar wat nu als het gaat om een partnerschap tussen twee mensen met ieder een eigen kind. Het verdelen van de erfenis hangt bijvoorbeeld af van het tijdstip van overlijden van de ouder.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar het voorbeeld zoals hiervoor genoemd, waarbij er sprake is van een samengesteld gezin bestaande uit twee echtgenoten met allebei een eigen kind en geen kinderen die ze samen hebben. Dan is het belangrijk om vooraf te bedenken dat, als er is getrouwd in gemeenschap van goederen, de helft van het bezit dat is opgebouwd niet te erven is, maar al bij de andere partner behoort. Als iemand komt te overlijden, dan is de echtgenoot en het eigen kind erfgenaam. Beiden krijgen dan een gelijk deel. Het stiefkind zal niets erven. Als de andere partner later overlijdt, dan zal het stiefkind van hiervoor wel erven van zijn of haar eigen ouder.

Het opstellen van een testament

Als dit niet iets is wat je wil, dan is het nodig om een testament op te stellen. Hierin kun je zelf bepalen wie je erfgenamen zullen zijn. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de stiefkinderen gelijk te stellen met je eigen kinderen. Daarnaast is het ook mogelijk om in het testament op te geven dat je het te erven eerst voor je echtgenoot is en daarna bijvoorbeeld naar je kind over moet gaan. Er zijn hierin veel mogelijkheden en opties, maar daarvoor is het wel belangrijk om zo snel mogelijk met een testament aan de slag te gaan. Er is ook geen standaardakte voor een stiefgezin. Het is aan te raden om met elkaar te praten over het onderwerpen erven en het vervolgens vast te laten leggen in een testament. Helaas is het vaak nog een belangrijke bron van conflicten binnen een familie of een gezin wanneer afspraken niet duidelijk zijn er dit vervolgens leidt tot het vechten en ruzies. Het is misschien niet altijd makkelijk om het onderwerp aan te snijden, maar het is zeker wel aan te raden. Laat een akte goed en snel opstellen bij een erkende notaris. Door hier even aandacht aan te besteden, zijn de zorgen voor later in een samengesteld gezin en de erfenis goed geregeld.