• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Werken met kinderen

Er zijn tegenwoordig veel jonge gezinnen waarbij zowel de vader als moeder deelnemen aan het arbeidsproces. Toch is dat altijd niet even gemakkelijk. Wanneer u als ouders kinderen heeft, moet u toch ook voor uw kind zorgen. U kunt uw kind op verschillende manieren onderbrengen. U zou voor uw kind kunnen kiezen uit een kinderdagverblijf, gastouderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en oppasoma- en opa. Omdat u voor uw kind het beste wilt, kunt u zich eerst verdiepen wat voor u en uw kind het beste is. Wanneer u zwanger bent en toch uw baan niet wilt verliezen, is het verstandig om, voordat de geboorte plaats vindt, te kijken wat u kunt doen om uw kind onder te brengen. Het is mogelijk om uw kind vanaf 6 weken naar de kinderopvang te brengen. Vaak wordt daarmee gewacht tot na het zwangerschapsverlof. Ook zijn er ouders die na het zwangerschapsverlof langer thuisblijven, doordat ze vakantiedagen erbij opnemen. Toch komt de dag dat u uw kind moet onderbrengen wanneer u weer gaat werken. Daarvoor heeft u een gerichte keuze gemaakt. Omdat u uw kind niet zomaar naar de kinderopvang kunt brengen, zult u zich daarvoor tijdig in moeten schrijven. Het aantal kinderen dat kan worden geplaatst is afhankelijk van het aantal begeleiders dat er moet zijn. Ook in de kinderopvang is er een personeelstekort, dus zorg dat u zich tijdig opgeeft. Probeer altijd een goede kinderopvang in uw omgeving te nemen. Dat is gemakkelijk voor het wegbrengen van uw baby en het ophalen. Wanneer u uw baby tijdig opgegeven heeft, zal er met u contact worden opgenomen om de definitieve afspraken te maken voor het brengen van uw baby.

Wie kunnen er geplaatst worden op de kinderdagopvang

Bij het plaatsen van uw kind kunt u kiezen uit meerdere soorten kinderopvang. De kinderopvang is geschikt voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen met leeftijdsgenoten spelen, leren en samen delen. Doordat ze bij de kinderopvang met andere kinderen omgaan, wordt het socialisatieproces erdoor versterkt. Bij een kinderdagopvang wordt er gewerkt met pedagogische begeleiders. Zij weten wat ze kunnen doen om uw kind op een prettige manier te begeleiden in de ontwikkeling. Ze weten uit ervaring dat ieder kind een eigen tempo heeft waarin het zich ontwikkelt. U kunt vaak kiezen voor een speciale indeling waarin u uw kind wilt plaatsen. Er bestaan daarin twee varianten. Bij de horizontale variant worden kinderen op leeftijd geplaatst van 0 tot 2 jaar en van 2 tot 4 jaar. Door deze variatie kunnen de begeleiders gemakkelijker inspelen op de behoefte van het kind. Bij de verticale variant worden alle kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar geplaatst. De kinderen leren op die manier omgaan met verschillende leeftijdsgroepen. Doordat kinderen van 2 tot 4 jaar met elkaar omgaan bij de opvang, zullen ze minder moeite hebben om door te stromen naar de basisschool. De maximale groepsgrootte bedraagt 16 kinderen. De grootte is onder andere afhankelijk van het aantal begeleiders dat er is.

Verschillen gastouder en kinderopvang

In de kinderopvang worden kinderen in groepsverband opgevangen en begeleid door pedagogische medewerkers. Gastouderopvang valt ook onder kinderopvang. Zowel de pedagogische medewerkers als de goustouder hebben een gespecialiseerde gekwalificeerde opleiding gevolgd. Ook hebben ze een verklaring van goed gedrag nodig. Iedere kinderopvangorganisatie moet aan de eisen van de Wet kinderopvang voldoen. Door deel te nemen in de oudercommissie van de kinderopvanglocatie kunt u zelf invloed uitoefenen op de kwaliteit. In veel gevallen wordt een kind naar de kinderopvang gebracht, omdat de ouders werken of studeren. Het is ook een ideale methode om het kind voor te bereiden naar de grote stap van de basisschool. Er zijn meerdere soorten kinderopvang. Het is als ouder belangrijk dat u weet waar u uw kind naar toe wilt brengen.

De buitenschoolse opvang (bso)

Dit is de opvang van kinderen in de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar. De opvang is voor de kinderen voor of na de schooltijd. Een bso zal ook de kinderen opvangen op vrije dagen die er zijn door bijvoorbeeld studiedagen van de school en vakanties. De kinderen worden in groepen van maximaal 30 kinderen opgevangen. De scholen zijn tegenwoordig wettelijk verplicht om voor buitenschoolse opvang te zorgen tussen 7.30 en 18.30 uur. Hierdoor kunnen de ouders van de kinderen voor en na hun werk de kinderen wegbrengen en ophalen.

De gastouderopvang

Het is een opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar dat kleinschalig is en in de huiselijke sfeer zal plaatsvinden. In veel gevallen is deze opvang bij een gastouder thuis. Een dergelijke opvang zal niet groter zijn dan 6 kinderen inclusief de eigen kinderen. De gastouder moet aangesloten zijn bij een gastouderbureau. Het bureau zorgt voor de bemiddeling tussen de ouders en gastouders en de betaling.

 

De voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

De voor- en vroegschoolse educatie is er speciaal op gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen, in de leeftijd van twee tot zes jaar, te verminderen of als het mogelijk is te voorkomen. Hierbij zal spelenderwijs ervoor gezorgd worden dat de kinderen leren. Er zijn ook speciale programma’s om de kinderen te helpen die achterstanden hebben. Tussen de twee en vier jaar worden VE-programma’s aangeboden op zowel de dagopvang als peuteropvang. Zodra ze de basisschool bezoeken worden er in groep 1 en groep 2 speciale programma’s aangeboden om de achterstanden weg te werken. Door deze extra ondersteuning kunnen de kinderen een betere start maken op de basisschool. Een kinderopvanglocatie die met VE werkt moet een VE-beleidsmedewerker/coach hebben. De oudercommissie heeft het recht advies uitbrengen om een dergelijke coach in te zetten.

Als ouders een keuze willen maken

Ouders die kinderen willen hebben en toch ook willen blijven werken, moeten naar de toekomst van hun kind kijken. Ze moeten vroegtijdig beslissen welke stappen ze willen nemen om hun kind de beste ontwikkeling te willen meegeven. Ze moeten ervan uitgaan dat het kind een fijne prettige jeugd heeft en een goede opvoeding krijgt.