• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Wat is een gastouder. Wat kost een gastouder?

Een gastouder is een persoon die tegen kosten op een kleine groep kinderen past en hiermee de kinderopvang vervangt en verzorgt. De regel stelt dat er maximaal 6 kinderen mogen worden opgevangen. Het precieze aantal hangt wel af van de leeftijden van de kinderen waarop gepast wordt. Bij deze vorm van opvang zullen de kinderen worden opgenomen in het eigen gezin. De ouder doet dan alles wat de eigen ouders van het kind ook zouden doen. Dit wil zeggen, het verzorgen en het eten geven van het kind, maar ook het naar bed brengen en met het kind spelen.

Omdat er vaak meerdere kinderen worden opgevangen, is het belangrijk dat de ouder in staat is om goed overzicht te bewaren over de kinderen en over de situatie. Op deze manier zal er altijd een goede sfeer zijn en wordt de veiligheid van de kinderen goed bewaard.

Hoe wordt je een gastouder en wat is je werkplek?

De werkplek zal altijd in het eigen huis zijn. De kinderen die worden opgevangen zullen ook meedraaien in het gezinsleven. Daarnaast is het ook mogelijk om op locatie te werken. Het is alleen niet de bedoeling dat er sprake is van meerdere locaties. Alle locaties die dienen als werkplek, zullen ook vastgesteld moeten zijn. Zodoende heeft de GGD altijd de mogelijkheid om controles uit te voeren. Ze zorgen ervoor dat de kinderen die opgevangen worden ook een veilige plek hebben. Ze hebben ook een speelruimte nodig en de locatie moet altijd rookvrij zijn. Tevens is het van belang dat er een goede slaapruimte is dat goed past bij de leeftijd van het kind.

Zo'n ouder worden gebeurd niet zomaar. Er moet altijd een wettelijk vastgestelde eisen worden voldaan. Zo is het belangrijk dat de ouders bij een gastouderbureau geregistreerd staan. Dit wordt vastgelegd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daarnaast is het ook verplicht dat de ouder in het bezit is van minimaal een Mbo 2 diploma en moet het ook een EHBO-certificaat hebben. Ook is een Verklaring Omtrent Gedrag een vereiste.

Tarieven van een gastouder

De ouder is altijd aangesloten bij een gastouderbureau. De kosten die ouders normaliter bij de kinderopvang betalen, worden nu betaald aan het gastouderbureau. Daarnaast kunnen er eventueel bemiddelingskosten moeten worden betaald. Het bureau betaald vervolgens de gastouders. Het gaat hier om een vast uurtarief dat geldt. Dit ligt vaan rond de 5 euro. Dit hangt wel af van het gastouderbureau. Deze ouder is werkzaam zoals ook een kinderopvang werkzaam zou zijn. Daarom kunnen de ouders van de kinderen kinderopvangtoeslag aanvragen.

Veel mensen ervaren gastouderschap als voordelig omdat het veel kleinschaliger is dan een kinderdagverblijf of een BSO. Er is ook vaak sprake van meer flexibiliteit.