• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Veiligheidsplan

Het plan vormt de aanleiding voor extra sturing van jeugdzorg. Onderdelen van dit plan zijn:

- hulpverleningsdoelen;

- De inzet van de eigen middelen en organisatie van de cliënt;

- De inzet van deskundige bemiddeling;

- de inzet van behandeling;

- het waarnemen van veiligheid en resultaten;

- Het beoordelen van het beheer.

Een veiligheidsplan bestaat uit:

- de namen van de belangrijkste veilige personen tot wie de jongere zich kan wenden in geval van problemen;

- de namen van mensen die de voogden helpen en met wie wordt afgesproken dat zij het welzijn van de jongere zullen sturen;

- de namen van mensen die zullen helpen als de belangrijkste verzorger slecht, uitgeput of in het algemeen onbereikbaar is;

- speelplannen voor omstandigheden zoals verjaardagen, bijeenkomsten of wanneer de verzorgers drank of medicijnen moeten gebruiken; handelwijzen met betrekking tot andere jongeren wanneer familieleden of metgezellen op bezoek komen of op de kinderen passen;

- de leeftijd waarop het veiligheidsplan voor kleine kinderen moet worden opgeheven en wie daarvoor verantwoordelijk is;

- een schets van de ontwikkeling van het kind en hoe de regeling moet worden aangepast naarmate het kind ouder wordt

- een verklaring over hoe lang het beveiligingsplan zal gelden.

De primaire doelen voor de gouden jongere zijn: zorgen voor (voldoende) welbevinden in de leeromgeving en het opvangen, herstellen of verminderen van de gevolgen voor de jongere, zodat deze (weer) passend kan groeien. Om deze doelstellingen te bereiken, zal de jeugddeskundige idealiter gebruik maken van een bepaalde, levensvatbare bemiddeling. Verder kan het van belang zijn om expliciete behandelingsstrategieën die gericht zijn op het beheersen van de (gevolgen van) mishandeling van jongeren te coördineren in de hulp die wordt geadverteerd.

Kindermishandeling omvat vaak een mengeling van problemen met de voogden, de jongere, het gezin en het klimaat. Een krachtige manier om misbruik van kinderen aan te pakken zou zich vervolgens moeten richten op alle factoren die het misbruik in de hand werken of er het gevolg van zijn. Dit vereist een fundamentele aanpak met aandacht voor wat het gezin en alle afzonderlijke individuen nodig hebben en welke vooruitzichten zij en hun informele gemeenschap nodig hebben om het behoud van het welzijn van de eigenlijke jongere te erkennen, ongeacht de hulp.