• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Er ontstaat soms verwarring over wat de jeugdzorg binnen Nederland precies wel en niet voor rol bekleed en wat het kan betekenen in het leven van je kind. Hieronder staat een duidelijk overzicht en bijbehorende uitleg over onder andere de jeugdzorg, de jeugdwet en extra instanties die zorgen voor de jeugd op allerlei vlakken. Vooral erg handig als je meer informatie wenst of je kind of jij als ouder in contact bent gekomen met de deze vorm van zorg in Nederland.

Wat doet jeugdzorg en wat is de functie ervan binnen Nederland?

De werknemers zorgen, zoals de naam doet vermoeden, voor de jeugd in Nederland. Zodat de jongeren in ons land veilig kunnen opgroeien en ondersteuning altijd beschikbaar is om dit te bereiken. De verschillende organisaties binnen dit type zorg bieden ondersteuning aan zowel jonge kinderen, jongeren en ouders/verzorgers. De jeugdige blijft wel centraal staan tijdens de hulpverlening. Hoe doet de zorg dit dan precies? Je kan dan denken aan hulp op school, thuis of hulp in een open/gesloten instelling. eigenlijk kan het gaan om ieder soort hulp. Zowel lang of kort. Of vrijblijvend of juist verplichte hulp. Er is van alles mogelijk aan hulpverlening binnen de zorg dus. Maar het liefst grijpen ze zo vroeg mogelijk in. Nog voordat er hulp nodig is. Dan spreek je over een preventieve rol in plaats van een hulpverlenende rol.

De doelgroep van de jeugdzorg

Jeugd zorg staat continu klaar voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Eigenlijk tot de jongere een volwassene is geworden dus. Wat wel nog kan is dat Jeugdhulp en ook ondersteuning/maatregelen die komen vanuit de jeugdreclassering doorlopen de jongvolwassene 23 jaar is geworden. Daarna gaat de jeugdhulpverlening over op hulpverlening voor volwassenen en nemen andere instanties, zoals de reclassering, schuldhulpverlening of justitie, de hulp over.

Wanneer jeugdzorg binnen Nederland ingeschakeld wordt

Binnen de zorg in Nederland zijn er zat instanties die de jeugdigen ondersteuning kunnen bieden. Bijvoorbeeld Jeugd & Opvoedhulp voor ondersteuning bij opvoeding. Of Jeugdbescherming die er weer voor is om de jongere te beschermen als er sprake is van een onveilige thuissituatie. Dan is er ook de eerder besproken jeugdreclassering, die de jeugdige begeleiding biedt als die een proces-verbaal heeft ontvangen. Geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (jeugd-ggz) is er voor bedoeld om jongeren en kinderen te helpen wanneer de psychische problemen ervaren. Alle bovenstaande instanties vallen dus binnen de zorg, maar er zijn nog meer instanties en organisaties die gedeeltelijk voor de jeugd zijn bedoeld.

Hulp vanuit de gemeente voor de jeugdige

Alle gemeenten in Nederland hebben de plicht om (eerstelijns-) begeleiding voor jeugdigen en gezinnen mogelijk te maken en toe te zien op de kwaliteit hiervan. Deze hulp komt meestal vanuit wijkteams of wijknetwerken. Ook de straatwerker of iemand anders uit de directe omgeving worden betrokken bij dit soort begeleiding. De wijkteams zorgen ervoor dat het de route naar hulp nooit te ver ligt voor het kind of de ouders.

Als laatste: de verplichte Justitiële jeugdinrichting die ook valt binnen zorg

Een justitiële jeugdinrichting (Jji) richt zich wederom op jeugdigen tussen de 12 en 18 jaar oud, maar kent een gesloten karakter. De instelling is dus ook verplicht opgelegd en biedt meestal 24-uurs ondersteuning aan het kind. De jeugdige die in deze gesloten instelling zit heeft jeugddetentie opgelegd gekregen. Alle verschillende straffen die staan in het wetboek/jeugdstrafrecht worden in het JJi toegepast waar nodig.

De zorg valt binnen de jeugdwet

Alle organisaties die vallen binnen de zorg hebben in Nederland te maken met de Jeugdwet. Hier staat dat de gemeenten zowel bestuurlijk en financieel volledige verantwoordelijk dragen voor de hulp, die komt vanuit zorg en jeugdhulp. Er staat bovendien ook in dat gemeenten op onderling een samenwerkingsverband aangegaan als die noodzakelijk is voor de hulp, zoals vaak in het geval van specifieke hulpverlening als de jeugdreclassering.