• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Kinderen van gescheiden ouders zijn oververtegenwoordigd in alle vormen van jeugdzorg, jeugdbescherming en reclassering. In dit artikel kijken we of het scheiden ouders invloed heeft op jeugdzorg kind.

Het percentage kinderen met gescheiden ouders dat verblijfssteun en jeugdbescherming ontvangt, is bijzonder hoog. In de pleegzorg heeft bijvoorbeeld slechts 7% van de kinderen ouders die niet gescheiden zijn. Van de overige 93% scheidden de meeste ouders toen het kind in een pleeggezin zat of de ouders nooit samenwoonden. Bij andere vormen van opvang heeft 25% van de kinderen nog samenwonende ouders. Op de gehele Nederlandse bevolking woont 67% van de kinderen bij beide ouders.

Gespecialiseerde GGZ

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is als vakgebied van de gezondheidszorg een toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met de psychische gezondheid van de mens. Naast deze studie en het leren van gezondheid omvat de GGZ ook het toepassen van deze kennis om de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven te bevorderen en/of te herstellen. De GGZ probeert ook psychische problemen te voorkomen.

Onderzoekers onderzochten ook de relatie tussen zorg voor jongeren en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor ouders. Als de ouder gespecialiseerde GGZ krijgt, is de kans dat het kind dat jaar alleenstaande GGZ krijgt twee tot drie keer zo groot als wanneer de ouder geen GGZ krijgt. De kans op zorg voor zwerfjongeren is nog groter als beide ouders gespecialiseerde GGZ krijgen.

Verschillende sectoren

Daarom hebben veel professionals te maken met gezinnen met gescheiden ouders. Juist bij een echtscheiding hebben gezinnen te maken met veel professionals uit verschillende vakgebieden. Niet alleen jeugdprofessionals werken met deze gezinnen, maar ook huisartsen, leraren, psychologen en vaak advocaten, financieel adviseurs en rechters. Experts uit verschillende vakgebieden weten niet wie erbij betrokken zijn en missen vaak een gedeelde visie op wat een gescheiden gezin nodig heeft. Dit is moeilijk voor zowel gezinnen als professionals en kan het echtscheidingsproces vertragen. Dit is de reden waarom gezinnen die gaan scheiden des te belangrijker zijn wanneer experts een gemeenschappelijke visie op echtscheidingsondersteuning aannemen. En ze plannen samen met ouders en kinderen om ruimte te bieden aan verschillende hulpvragen.