• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Wie heeft recht op kinderbijslag na scheiding van ouders? Hoe zit het met de toeslagen bij co-ouderschap?

In principe heeft de moeder recht op gezinsaftrek. Als ouders (gehuwd of ongehuwd) uit elkaar gaan, gaan we er altijd van uit dat co-ouderschap over de minderjarige. De moeder blijft dus gezinsaftrek ontvangen.

Is het kind minderjarig?

Als het kind minderjarig is en bij de vader inwoont, kan hij of zij bij het gezinspensioenfonds een aanvraag indienen om kinderbijslag voor zijn kind te ontvangen. Deze wordt verleend vanaf de maand volgend op de aanvraag. Doet hij dit niet, dan blijft de gezinsaftrek aan de moeder betaald.

Is het kind een volwassene?

Als het kind meerderjarig is geworden, wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder bij wie het kind woont.

De kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een extra toeslag die gezinnen ontvangen als hun kinderen naar de kinderopvang gaan.