• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

TSO kinderen

Niet elk kind heeft de mogelijkheid om tussendoor naar huis te komen om te lunchen. Er zijn dan verschillende mogelijkheden die de school aan kan bieden om het kind op school te laten blijven en daar de lunch te nuttigen. Een van de mogelijkheden is de tussenschoolse opvang (TSO).

Wat is de tussenschoolse opvang en het overblijven kind.

Als kinderen overblijven doordat ze tussendoor niet naar huis kunnen om hun lunch te eten, wordt er gesproken van een TSO voor deze kinderen. De kinderen blijven dan op school. Ouders kunnen de school vragen om dit te regelen en de school is dan ook verplicht om het te regelen. De regels die gelden voor een TSO zijn opgenomen in de Wet op het primair onderwijs. Zo moet de school voor een veilige ruimte zorgen zodat de kinderen die overblijven op een ontspannen en veilige manier kunnen lunchen. Daarnaast mogen de kinderen ook niet alleen worden gelaten en heeft de school de verantwoordelijkheid op het toezicht van de kinderen tijdens het overblijven.

De aanpak

Elke school moet altijd een overblijfaanpak vaststellen. Dit is een document met daarin de opgestelde regels en de afspraken die er worden gemaakt. Hierin staat bijvoorbeeld aangegeven wie er toezicht houdt tijdens het overblijven en hoeveel medewerkers er aanwezig moeten zijn. Dit is natuurlijk afhankelijk van het aantal kinderen dat overblijft. De ouders, maar ook de medezeggenschapsraad moeten het eens zijn met de aanpak alvorens het mag worden ingezet. Ouders worden ook betrokken bij het opstellen van de aanpak. De regels zullen vervolgens worden vastgesteld en doorgecommuniceerd met iedereen die met de school te maken heeft. De communicatie vindt meestal plaats via de schoolgids en komt vaak een keer per jaar uit. Gemaakte afspraken worden ook altijd gecontroleerd of deze nagekomen worden, zodat het TSO goed geregeld blijft voor alle kinderen.