• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Kinderopvang

We leven in een moderne tijd waarbij zowel de man als de vrouw in een gezin met kinderen werken. Om dat te kunnen doen, brengen ze hun kinderen daarvoor naar kinderopvang. Er zijn tegenwoordig steeds meer ouders die in principe het wegbrengen van de kinderen niet goed vinden, maar andere geluiden laten horen dat het goed is voor de ontwikkeling van het kind. Het is de kinderopvang dat ervoor zorgt dat ouders met kinderen ook daadwerkelijk overdag gewoon kunnen werken. Daarbij stimuleert ook de overheid om de ouders met kinderen aan het arbeidsproces deel te nemen. De overheid doet dat door mee te betalen aan de kosten voor de kinderopvang die gemaakt worden. De kosten kinderopvang moeten zodanig zijn dat het de ouders niet afschrikt om te blijven werken en dus deel te nemen aan het arbeidsproces. Tegenwoordig zijn de eisen die gesteld worden om in de kinderopvang te kunnen werken, streng. Daarom weet u als ouders ook dat uw kind in goede handen is bij de kinderopvang. Voor de kinderen worden er leeftijdsgerichte spellen en leeractiviteiten georganiseerd. Daardoor worden ook de kleinsten gemotiveerd en gestimuleerd. Doordat er met andere leeftijdsgenootjes wordt gewerkt en gespeeld, zal dat het socialisatieproces van het kind versterken.

De tarieven kinderopvang

Wanneer we over de tarieven kinderopvang praten, dan heeft dat een duur imago. Van de tarieven kinderopvang die u moet betalen, krijgt u een deel vergoed van de overheid. Wat u voor de kinderopvang moet betalen is niet eenduidig te beantwoorden. De opvang verschilt per gezin en de situatie. Het is in Nederland zo geregeld dat u tussen de €5 en €10 per uur moet betalen. Het is daarbij wel ook zo geregeld in Nederland dat de meeste ouders, die hun kind naar de kinderopvang brengen, recht hebben op een toeslag voor de kinderopvang. De hoogte van de toeslag die u krijgt en hoeveel u dus uiteindelijk zelf moet betalen is van meerdere factoren afhankelijk. Hierbij kunt u denken aan het aantal uren dat u uw kind naar de kinderopvang brengt, maar ook wat het uurtarief van het kinderdagverblijf is en wat het gezinsinkomen is. Wanneer u uw kind wilt onderbrengen bij de kinderopvang, kunt u door gebruik te maken van de rekentool van Partou snel een goed idee krijgen. Daarop vult u uw inkomen in, het aantal uren dat u daadwerkelijk werkt en vervolgens berekent de tool wat u zelf betaalt en terugkrijgt van de belasting. Op die manier kunt u zelf een goede berekening maken. Wanneer u het moeilijk vindt om het uit te rekenen, kunt u ook een berekening van de kosten aanvragen bij de kinderopvang. Zij zullen u graag helpen. Veel ouders schrikken van de berekening. De bruto kosten voor het aftrekken van de toeslag zijn hoog. Wanneer echter de kinderopvangtoeslag eraf is, zal het uiteindelijke bedrag dat u moet betalen veel lager zijn. Dat kan zelfs oplopen tot 96%.

Wat is kinderopvangtoeslag?

Wanneer u een of meerdere kinderen heeft die naar de kinderopvang gaan, omdat u als ouders moeten werken, krijgt u van de overheid een toeslag. Voor de kinderopvang betaalt u zelf een deel en het andere deel betaalt de overheid. Het is dus een deel wat u van de overheid terugkrijgt. Dat doet de overheid, omdat ze willen bereiken dat de ouders ook blijven deelnemen aan het arbeidsproces. We komen nu al veel mensen te kort om de vacatures die er zijn op te vullen. Als ook de ouders met kinderen wegvallen, dan zal het personeelstekort alleen maar sterk toenemen. In 2022 krijgt u een behoorlijk deel vergoed. We kunnen zeggen dat het aantal uur dat vergoed wordt afhankelijk is van het aantal gewerkte contracturen van de minst werkende partner. Voor kinderdagverblijven geldt een vergoeding voor het aantal gewerkte contracturen X 140% tot een maximum van 230 uur per kind per maand. Voor de BSO geldt 70% van het aantal gewerkte contracturen. Voor een kinderdagverblijf is het maximum uurtarief dat vergoed wordt € 8,50. Voor de BSO is dat € 7,31 en voor een gastoudergezin € 6,52. De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt bepaald door de hoogte van uw inkomen, het aantal opvanguren dat u afneemt en hoeveel kinderen er van u naar de kinderopvang gaan. Laat eerst alles vooraf goed op papier zetten. U moet weten waar u aan toe bent. U moet achteraf geen rekening ontvangen waar u niet op rekende.