• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Scheiding

Een scheiding is voor niemand makkelijk, soms is daardoor begeleiding bij scheiding vereist. Ieder persoon, kind of ouder, verwerkt een scheiding anders. Kinderen met professionele begeleiding verwerken een scheiding meestal gemakkelijker. Interventie is een ander woord voor begeleiding. Interventie word in drie verschillende manieren gegeven: ten eerste is er een vorm die zich alleen richt op kinderen, ten tweede is er een vorm die zich richt op de ouders en als derde begeleiden ze hun beidde.

Het scheiden met begeleiding vindt plaats in groepen, hierdoor kunnen ouders en kinderen steun vinden bij anderen.

Begeleiding kind bij scheiding

Bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) worden de interventies (kinder begeleiding scheiden) die gericht zijn op kinderen onderverdeeld in 4 groepen : Stoere Schildpadden (4-6 jaar), Dappere Dino’s (6-8 jaar), KIES (6-18 jaar) en !JES het Brugproject (8-12 jaar).

Stoere Schildpadden:

Kinderen krijgen begeleiding bij het scheiden door middel van twaalf bijeenkomsten.In deze bijeenkomsten word een kind sociaal gesteund en leert deze gevoelens te vertalen in woorden en zich daarmee te uiten. De ‘Stoere Schildpadden’ zijn ontwikkeld door TNO, een groot onderzoeksinstituut. Dit programma word uitgevoerd op basisscholen, maar ook op centra voor jeugd en gezin (CJG). Deze cursus is helemaal gratis

Dappere Dino’s:

Het programma is hetzelfde als bij de ‘stoere schildpadden’. Echter duurt de procedure hier 12 weken.

!JES het brugproject:

!JES staat voor Jij En Scheiden. Als eerste zijn de ouderbijeenkomsten daarna volgen de kinderen.

De ouders krijgen verschillende voorlichtingen over de gevolgen die mogelijk ontstaan voor de kinderen door de scheiding. De kinderen leren echter om hun emoties te uiten.

KIES:

KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie. Voor kinderen (tussen 6-18 jaar) is het een spel- en praatgroep. De trainingen worden onder lestijd uitgevoerd. Deelname is gratis.

Villa Pinedo:

Online is er www.Villapinedo.nl, hier kunnen kinderen hun vragen kwijt over scheiden. Ook kunnen ze hier hun eigen ervaringen delen.

Begeleiding ouder bij scheiding

Voor ouders word er qua begeleiding onderscheid gemaakt in 2 vormen: ‘Ouderschap Blijft’ en ‘Ouderschap na Scheiding’.

Ouderschap Blijft:

Voor kinderen (0-12 jaar) en hun ouders is dit een vorm van omgangsbemiddeling en -begeleiding. Dit soort training is hoofdzakelijk gericht op uitwonende ouders geen, weinig of problematisch contact hebben met hun eigen kinderen. het doel hiervan is dat het kind via de afspraken die er dan worden gemaakt omgang krijgt met de uitwonende ouders. Deze interventie bestaat uit zo’n 25 contactmomenten verdeeld over maximaal 9 maanden. Door het land verspreid zijn er zo’n 10 locaties waar ze dit uitvoeren. Deze vorm van interventie kan ook door rechters opgelegd worden, wanneer ouders strijden over gezag kwesties, omgang of zorgregelingen.

Ouderschap na Scheiding:

Omgangsbemiddeling is ook een vorm van ouderschap na scheiding. Dit programma richt zich op kinderen (0-18 jaar). De ouders die moeite hebben met de opvoeding van hun kind of de samenwerking krijgen begeleiding hiermee. Hier worden maximaal 10 gesprekken voor ingeplant.