• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
 • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
 • Lekkere en gezonde kinderrecepten
 • Leuke activiteiten en dagjes uit
 • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Mediation maakt de scheiding ook met de kinderen bespreekbaar

Dat scheiden een beslissing onder partners is, willen we hier toch even nuanceren. Hoewel de beslissing inderdaad bij de partners ligt, of toch minstens bij 1 van hen, zijn ook de kinderen in het gezin betrokken partij. Ook zij verdienen het om gehoord en begrepen te worden. Mediation voor een kind is de manier om het onderwerp bespreekbaar te maken in alle facetten.

Het stappenplan voor een scheiding onder begeleiding van een mediator

 • De scheidingsmelding
  Nadat de beslissing is gevallen om te scheiden, kan de hulp van een mediator worden ingeschakeld hiervoor. De mediator gaat na of voor beide partners de boodschap tot scheiden is aangekomen en probeert de gesprekken voor de verdere afhandeling op gang te brengen.
 • De voorlopige afspraken
  In aanloop naar de definitieve scheiding kunnen al eerste afspraken gemaakt worden waar beide partners zicht in kunnen vinden. Ook de zorg om de kinderen komt hier al aan bod.
 • Het betrekken van de kinderen
  Deze is een belangrijke en erg gevoelige stap, zowel voor de ouders als voor de kinderen. De kinderen worden ingelicht, er wordt naar hen geluisterd en er wordt een eerste stap gezet naar het opmaken van een zorgregeling.
 • De definitieve afspraken
  In een sfeer van communicatie en respect worden de concrete afspraken gemaakt en vastgelegd. Hoe worden de kinderen opgevangen, hoe gebeurt de verdeling van goederen en gelden en het bedrag van eventuele alimentatie komen hier aan bod.
 • Het vastleggen en ondertekenen
  Pas als beide partners zich kunnen vinden in de regelingen en afspraken die mondeling besproken werden, kan het scheidingsconvenant en ouderschapsplan opgemaakt en ondertekend worden.
 • Het regelen van de echtscheiding
  Het verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank is de laatste stap naar een definitieve scheiding.

Een scheiding met behulp van een mediator kan in 3 maanden afgerond worden en zorgt ervoor dat er, omwille van het onderling overleg, nog een sfeer van respect en begrip heerst waar alle partijen enkel maar bij te winnen hebben. Zeker voor de kinderen is dit een belangrijk gegeven.