• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Wanneer je gaat scheiden heeft dit grote invloed op je leven, maar misschien nog wel meer impact op het leven van je kinderen. Een scheiding is erg ingrijpend en er verandert veel. Dit heeft op het moment zelf, maar ook later, invloed op de kinderen. Een kindercoach kan ervoor zorgen dat een negatieve invloed van de scheiding geminimaliseerd kan worden. Een coach voor de kinderen kan voor ondersteuning altijd ingeschakeld worden. Hieronder vertellen we hoe de coach benaderd kan worden.

Wanneer kindercoach? En wat is de meerwaarde?

Ondersteuning kan aan het kind worden gegeven door kindercoach bij scheiding. Er komt veel op je kinderen af en het hele scheidingsproces is al erg intensief voor zowel ouders als de kinderen. Een coach inschakelen, bijvoorbeeld door contact op de nemen via deze site, voor ondersteuning is dan ook altijd iets dat we aanraden. Naast dat een coach advies kan geven, wordt ook transparante hulp geboden aan het kind. Vooral wanneer de scheiding niet gemakkelijk verloopt ligt de meerwaarde van deze specifieke coach nog een stuk hoger. Deze start het proces van hulp door, samen met de kinderen, de scheiding door te nemen. Hierbij worden belangrijke zaken als invloed op hun leven, maar ook het scheidingstraject en de nieuwe situatie thuis meegenomen door de coach.

Wat doet de coach precies om je kinderen te ondersteunen?

Er worden verschillende methoden gehanteerd door de coach bij een scheiding. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd, maar ook de hulpvraag van het kind. Bij erg jonge kinderen wordt tijdens de coaching gebruik gemaakt van methoden als voorlezen en spelletjes. De coaching neemt, in het geval van jonge kinderen ook vaak een spelvorm aan. Wat weer goed past bij de leefwereld van het jonge kind. Je kan dan denken aan het spelenderwijs uitleg geven over de scheiding en de nieuwe situatie die is ontstaan voor het kind. Qua materiaal wordt bijvoorbeeld een eigen prentenboek per kind uitgedeeld met plaatjes over het proces. Voor jou als ouder heeft de kindercoach ook verschillende boeken beschikbaar, bijvoorbeeld over de leefwereld van het kind en de impact van een scheiding.

Een coach, ook voor oudere kinderen

Niet enkel voor jonge kinderen, onder de 12 jaar, kan de coach ondersteuning bieden. Met oudere kinderen is dit ook goed mogelijk. Hier worden door de coach wel andere methodes gebruikt. Zoals een meer volwassen benadrukt tijdens het gesprek en ook de coaching heeft een meer volwassen toon. Oudere kinderen vinden juist het respect en het feit dat ze gezien worden als meer volwassen vaak een erg fijne benadering.

Scheiden en kindercoach, ook voor verlichting van de ouders

Door de coach krijgen kinderen ondersteuning, maar dit zorgt juist voor een verlichting van het scheidingsproces voor ouders. Natuurlijk verloopt het hulpproces altijd in samenspraak met de ouders. De coach is continu transparant, als ouders weet je dan ook altijd waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten van de coach op welk moment.