• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Mediator kind

Een scheiding kan voor een kind heel ingrijpend en verwarrend zijn. Een mediator kan in de periode ondersteunen bij onzekerheden of verwarring, zeker wanneer er veel problematiek is rondom de scheiding. Kinderen worden wel eens vergeten in deze periode. Het is belangrijk dat er samen met de kinderen en iedereen in het gezin goede afspraken worden gemaakt. Een mediator kan hierin bemiddelen en uitkomst brengen waar nodig.

Kinderen en mediation

Het is belangrijk dat er met kinderen wordt gepraat over de gevolgen van de scheiding van hun ouders. Emoties zoals boosheid en verdriet een plek leren geven en wennen aan een nieuwe situaties. Misschien moeten de kinderen wel verhuizen of is (een van) de ouders minder in beeld. Tijdens de mediaropn kind wordt het kind duidelijk gevraagd wat de wensen en behoeftes van het kind zijn. De mediator zal u om toestemming vragen om met de kinderen te spreken. Tevens wordt er op voorhand overlegd wat er wél en niet met de kinderen besproken wordt. Tijdens scheiden en mediation is het handig dat uw kinderen inzage krijgen over de onduidelijkheden die ze wellicht hebben. In de kindgesprekken gaat de mediator dan ook heel voorzichtig met de kinderen om. De kinderen hoeven geen keuzes te maken, maar het is wel belangrijk dat hun mening wordt aangehoord. De mediator zal een evaluatie met uw kind houden waarin wordt vastgesteld of aan de behoeftes van het kind is voldaan.