• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Ongeveer de helft van alle mensen in Nederland is godsdienstig. Denk aan christenen, moslims, joden of hindoes. Christenen zijn de grootste groep gelovigen in Nederland. De kans is dus best groot dat jij (en je partner) ook christelijk zijn. Veel christenen vinden het belangrijk om hun geloof over te dragen aan hun kind. In Nederland is daar gelukkig alle ruimte voor. Toch kan dit best lastig zijn, zeker als je kind nog jong is. Want hoe doe je dat in het dagelijks leven, opvoeden met geloof? Opgroeigids geeft je in dit artikel praktische tips over christelijk opvoeden in de praktijk.

Gebruik de Bijbel in je opvoeding

De inhoud van het christelijk geloof is te lezen in de Bijbel. Daarom is de Bijbel een belangrijk boek om te gebruiken bij de christelijke opvoeding. Je kunt dit op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld:

- Lees je kind voor uit de Bijbel. Als je kind nog jong is, kun je kiezen voor kinderbijbels. Hierin zijn de bijbelverhalen op een makkelijke manier opgeschreven.

- Leer je kind bijbelse versjes en zing die samen. Denk aan bijvoorbeeld psalmen of andere liederen die over de Bijbel gaan.

- Betrek de Bijbel in het dagelijkse leven en praat daarover met je kind. Een voorbeeld: maak met je kind een cadeautje voor een ziek familielid. Vertel erbij dat de Bijbel zegt dat we goed voor andere mensen moeten zorgen.

Natuurlijk zijn er nog veel meer manieren om de Bijbel te gebruiken in de opvoeding. Kies voor de manieren die passen bij jou en de leeftijd van je kind.

Kies voor een christelijke school en kerk

Hoe ouder je kind wordt, hoe meer het op andere plekken komt dan thuis. Denk aan de kinderopvang, school en kerk. Ook die plekken kun je gebruiken voor een christelijke opvoeding. Kies bijvoorbeeld voor een christelijke kinderopvang of school. En misschien zijn er in de buurt wel kerken waar je kind naar een zondagsschool of kinderkerkdienst kan.

Leer je kind christelijke gewoontes aan

Gewoontes zijn heel belangrijk in iedere opvoeding. Als je kind gewend is aan een bepaalde gewoonte, blijft hij of zij dat vaak automatisch doen zonder dat het veel moeite kost. Jong geleerd, oud gedaan! Welke christelijke gewoontes vind jij belangrijk? Bijvoorbeeld: bidden, bijbellezen of regelmatig naar de kerk gaan? Zorg ervoor dat je je kind deze gewoontes vroeg aanleert. Kies bijvoorbeeld een vast tijdstip waarop je samen met je kind bidt. Of breng je kind vanaf een bepaalde leeftijd elke zondag mee naar de kerk. Of kies elke maand met je kind een goed doel waaraan je geld geeft. Er zijn heel veel dingen waar je een gewoonte van kunt maken!

Geef het goede voorbeeld aan je kind

Eigenlijk is dit de belangrijkste tip: geef zelf het goede voorbeeld. Als je als vader of moeder je kind iets anders leert dan dat je zelf doet, geef je niet het goede voorbeeld. Dan zal je kind uiteindelijk niet echt geloven wat je zegt. Bijvoorbeeld: je vertelt dat het belangrijk is om regelmatig te bidden. Als je kind jou nooit ziet bidden, zal hij of zij dat uiteindelijk ook niet vaak gaan doen. Zorg er dus voor dat wat je zegt en wat je doet bij elkaar passen! Misschien vind je dit best lastig. Je weet bijvoorbeeld wel dat het niet netjes is om te roddelen, maar toch doe je het vaak. Zeg in zo'n geval eerlijk tegen je kind dat papa of mama roddelt en dat dat niet goed is. Zo kom je geloofwaardiger bij je kind over.

Praat met anderen over de opvoeding

Je bent vast niet de enige christen in je omgeving met kinderen. Praat eens met mede-ouders over hoe zij christelijk geloof en opvoeding combineren. Wellicht kunnen jullie van elkaar leren!