• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

De rol van een opvoedcoach

Als we zouden kijken naar de ideale wereld, dan zouden kinderen nooit vervelend doen en zou een ouder nooit boos worden. Maar, dat is natuurlijk niet de realiteit. Kinderen kunnen het de ouders aardig lastig maken. Veel ouders weten hier mee om te gaan en hebben hun eigen manier van opvoeden om ervoor te zorgen dat het kind straf krijgt wanneer dat verdiend is, maar niet alle ouders vinden het makkelijk om kinderen op te voeden. Een coach kan hier dan goed bij te pas komen. Een opvoedcoach kan bijvoorbeeld helpen wanneer er problemen zich voordoen aan de eettafel. De coach kan dan bijvoorbeeld goed van pas komen wanneer het altijd een strijd is om een kind te laten eten waardoor de ouder kortaf en boos reageert. Daarnaast kan er ook sprake zijn dat de verbinding tussen de ouder en het kind kwijt is. Met dit soort onderwerpen kan een coach goed helpen.

Wat doet een opvoedcoach?

Deze coach is speciaal bedoeld voor ouders die de noodzaak hebben om begeleiding te krijgen bij opvoedkundige vraagstukken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ouders vragen hebben over de opvoeding of als ze problemen ervaren bij het opvoeden van de kinderen en de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast is het ook voor sommige ouders niet echt makkelijk om een kind op te voeden. De ouder kan zich dan constant afvragen of het wel een goede ouder is en of het alles goed aanpakt in de opvoeding van de kinderen. Er kan dan eventueel worden gekeken naar een andere manier van opvoeden. Er is met een coach altijd een steuntje in de rug voor de ouders. Het zelfvertrouwen van de ouder zal zeker beter worden.

Observatie

Een coach zal zich niet meteen mee bemoeien met de opvoeding. Er zal eerst een observatieperiode zijn. Nadat er gesprekken zijn gevoerd tussen de coach en de ouders kan de coach thuis komen om de situatie te observeren en om waar te nemen hoe het er thuis aan toe gaat. Meestal wordt er tijdens een gesprek al heel veel duidelijk, maar een thuis bezoek behoort altijd tot de mogelijkheden. Ouders hebben zelf de mogelijkheid om te beslissen hoeveel gesprekken er worden gevoerd. Het is natuurlijk altijd wel afhankelijk van de situatie.

De kinderen

De ouder wordt geholpen om de opvoeding van de kinderen op een positieve manier te benaderen. Dit houdt in dat er ook liefde aan te pas komt en dat er op een opbouwende manier moet worden gewerkt om de kinderen een opvoeding te geven waar ze recht op hebben. Er zal gericht worden gekeken naar het gedrag van het kind en gekeken naar de reacties van de ouders op de kinderen. Het lastige gedrag van de kinderen zal op een effectieve manier worden teruggebracht naar minimaal en daarnaast krijgen de ouders ook adviezen hoe ze dit effect in het vervolg zelf kunnen bereiken. Ouders hebben ook niet altijd door dat ze boos of kortaf reageren. Daarom kan een coach hen de spiegel voorhouden.

De aanpak

De aanpak van de coach is gericht en het belangrijkste doel is dat de harmonie weer terugkeert in huis. Er zal samen worden gekeken naar het gedrag van zowel de kinderen als de ouders en er zal een hoop duidelijk worden tijdens het hele traject. Er zal altijd worden gewerkt volgens de gerichte aanpak en als ouder hun zelfvertrouwen weer terugkrijgen, zal het effect ook duidelijk te zien zijn in het gedrag van de kinderen. De coaches zijn door het hele land verspreid, waardoor het altijd makkelijk is om een geschikte coach te vinden. Door samen aan de slag te gaan, wordt niet alleen de ouder geholpen, maar ook de kinderen.