• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Het opvoeden van kinderen kan een hele uitdaging zijn. Als ouder heb je het beste voor met jouw kind. Je wilt dat het kind opgroeit in een veilige en vertrouwde omgeving. Elke leeftijdsfase gaat gepaard met een ontwikkelfase. Om goed te begrijp wat belangrijke opvoedtaken zijn heeft Opgroeigids een overzicht gemaakt van de verschillende leeftijdsfases met basisregels opvoeden. Hiermee heb je een houvast om er voor de zorgen dat jouw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt.

0 tot 2 jaar

In deze leestijdsfase is het belangrijk dat jouw kind een goede band opbouwt met zijn opvoeders. In deze fase vindt de hechting plaats en dit is heel belangrijk voor een jong kind. Het kind leert hierdoor het verschil tussen jou en een vreemde. Lichamelijk zal het kind in deze fase ook heel veel doormaken. Van een kindje dat op het begin helemaal niks kon, tot een peuter die door de tuin loopt.

Als opvoeders van een kind in deze leeftijd is het heel belangrijk dat je naar de behoeftes van jouw kind kijkt. Jouw kindje kan immers nog niet of nauwelijks praten. Naarmate jouw kind ouder wordt is het belangrijk om grenzen te gaan stellen. Als jij duidelijk bent en structuur biedt geeft dit jouw kind een veilig gevoel.

2 tot 4 jaar

Het geheugen van jouw kind is dermate goed dat het weet dat er dingen zijn, die het op dat moment niet kan zien. Voorheen speelde jouw kind alleen naast andere kinderen. In deze fase gaat het echt mét andere kinderen spelen. De zelfstandigheid neemt in deze fase ook toe. Jouw kind wilt graag heel veel dingen zelf doen, al lukt dat lang nog niet altijd.

Iets dat in deze ontwikkelfase echt in een stroomversnelling komt is de taalontwikkeling. Daarom is het heel belangrijk dat je in deze fase veel met jouw kleine praat. Zo kun je goed uitleggen welke dingen wel mogen en wat niet kan. Grenzen stellen is heel belangrijk. Tijdens deze leeftijd krijg je ook te maken met vervelend gedrag. Dit is een fase en is allemaal normaal.

4 tot 6 jaar

In deze leeftijdsfase neemt de onafhankelijkheid van jouw kind steeds verder toe. Steeds meer dingen kan het echt zelf doen. Bijvoorbeeld 's avonds het gezicht wassen of 's morgen zelf de kleren aandoen. Je kind gaat in deze fase ook naar de basisschool. Tijdens deze fase wordt het concentratievermogen ontwikkelt en leert het in groepsverband te werken.

Als opvoeders moet je deze onafhankelijkheid stimuleren. Je kunt als opvoeder bepaalt gedrag aanmoedigen en ander gedrag juist afkeuren. Laat jouw kind omgaan met leeftijdsgenoten. Zo stimuleer je nog verder de sociale vaardigheden van jouw kind. Mediaopvoeding begint ook op deze leeftijd. Te denken aan dingen als beeldschermtijd voor jouw kind.

6 tot 12 jaar

De zelfstandigheid van jouw kind neemt in deze ontwikkelfase echt een enorme sprong. Het omgaan met emoties kan jouw kind steeds beter. Doordat jouw kind al een hele tijd naar school gaat leert hij lezen, schrijven en rekenen. Hierdoor leert het omgaan met dingen als geld en media. De wereld van jouw kleine wordt steeds groter. Als jouw kind een jaar of 8 is kan het soms ook angstig worden. Dit is heel normaal en gaat vanzelf weer over.

In deze fase is het belangrijk dat je eigen keuzes van jouw kind stimuleert. Laat je kind dan ook tijd doorbrengen met leeftijdsgenoten. Zo leert het omgaan met anderen. Als opvoeder kun je jouw kind leren respectvol om te gaan met mensen. Bijvoorbeeld op basis van geloofsovertuiging, geaardheid en nationaliteit.

opvoedtaken. basisregeld per leeftijd