• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Wat betekent opvoeden?

Opvoeden houdt in dat ouders hun kind begeleiden om zich te ontwikkelen tot een persoon die zelfstandig kan deelnemen aan de samenleving. Ouders doen dit door:

Een verzorgende en beschermende omgeving te bieden. Bijvoorbeeld genegenheid tonen, gevoelig en gepast inspelen op de behoeften van het kind;

Geeft structuur. Bijvoorbeeld het zorgen voor regelmaat en orde en consequent handelen; Kennis overbrengen en waarden en normen overbrengen. Geef bijvoorbeeld uitleg en informatie, moedig persoonlijke verantwoordelijkheid aan, ontmoedig of keur ongewenst gedrag goed en beloon goed gedrag.

Opvoedingsdoelen

Elke ouder heeft een andere kijk op opvoeding en ontwikkeling van kinderen en stelt andere leerdoelen.

Tien belangrijkste opvoedingsdoelen van een ouder:

-Verantwoordelijkheidsgevoel hebben

-Voor jezelf opkomen

-Respecteer anderen

-Respecteer ouderen

-Goede manieren hebben

-Zelfstandig oordelen geven

-Je eigen doelen nastreven

-Zijn tolerant

-Voor goede studieresultaten

-Ijverig zijn en ambitie tonen

Belangrijke principes bij opvoeden

In de opvoeding worden verschillende belangrijke principes toegepast die een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van een kind.

Een veilige en verzorgende omgeving

In een veilige omgeving kunnen kinderen ongestoord op ontdekkingstocht gaan. Ouders zouden minder moeten verbieden. In een verzorgende omgeving met boeiende activiteiten, zullen kinderen zich minder snel vervelen en minder snel negatieve aandacht en vervelend gedrag ervaren.

Positieve ondersteuning

Lof en aanmoediging motiveren je om nieuwe dingen te leren. Daarom stimuleren ouders de zelfbeheersing van hun kinderen en bieden ze aan om hen te ondersteunen bij moeilijkheden.

Discipline Betrokkenheid

Kinderen ontwikkelen zich het best in een duidelijke, voorspelbare omgeving. Ouders moeten duidelijke regels en duidelijke richtlijnen stellen. En snel reageren als kinderen ongewenst gedrag vertonen.

Realistische verwachtingen

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Wanneer ouders te veel van hun kinderen verwachten. Of willen dat het alles tegelijk doet, kan problemen veroorzaken. Elk kind maakt fouten en vaak is dat niet de bedoeling.

Zorg goed voor jezelf

Geen enkele ouder is perfect. Ouderschap is iets dat iedereen leert met vallen en opstaan. Ouders die goed voor zichzelf zorgen en voldoende rust en ontspanning krijgen, zijn meestal degenen die geduldig, consequent en beschikbaar zijn voor hun kinderen.

Opvoedingsomgeving

Mede-opvoeders Opvoeden gebeurt niet alleen thuis. Kinderen hebben naast hun ouders ook te maken met andere mensen die bij hun opvoeding betrokken zijn, zoals ouders, buren, huisartsen, leerkrachten en verzorgers. Zij maken in meer of mindere mate deel uit van de opvoedingscontext van het gezin. Daarom is het belangrijk om als professional ook oog te hebben voor formele en informele netwerken van ouders.

Voorwaarden voor een goed ouderlijk milieu

In het gezin enkele belangrijke voorwaarden voor het creëren van een goed ouderlijk milieu

-Continuïteit en stabiliteit van de levensomstandigheden;

-Opleidings- en opleidingsmogelijkheden;

-Sociale interacties met leeftijdsgenoten;

-Volledige voorbeelden waarnaar een kind kan verwijzen;

-Opgenomen in de sociale context van familie, vrienden, school en buurt;

-Kennis en verbinding met het eigen verleden.

Vertrouwen en steun uit de omgeving

Het is ook belangrijk dat ouders zich gesteund voelen door hun partner, de omgeving, het netwerk en de overheid. Het ouderschap wordt ook positief beïnvloed als ouders hun vertrouwen stellen. Ze moeten het gevoel hebben dat ze het grote geheel zien en het onderwijs kunnen beïnvloeden. Soms gaat het ouderschap niet vanzelf en hebben ouders ondersteuning nodig bij het opvoeden en opvoeden van hun kinderen.