• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Als u gaat scheiden, worden er nieuwe afspraken gemaakt over de invulling van het ouderschap. Je bewaart het samen in het ouderpakket. De mediator begeleidt u in dit proces.

Alle nieuwe afspraken over de zorg voor uw kinderen worden vastgelegd in de overeenkomst. Ook worden afspraken gemaakt over de verdeling van kosten voor kinderen (wie betaalt wat). Een ouderschapsplan is een verplicht document dat samen met het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend. De rechter beoordeelt of het plan voldoet aan de daarvoor geldende criteria.

Ouderplanovereenkomst tot stand gekomen in onderling overleg tussen voormalige partners. De bemiddelaar zal u zorgvuldig begeleiden in dit proces en actief deelnemen aan de ontwikkeling van een evenwichtig project voor ouders. Maar u identificeert de exacte inhoud met uw ex-partner. Een constructief overleg tussen u beiden helpt de nadelige gevolgen van een scheiding voor uw kinderen zoveel mogelijk te beperken. Het leidt tot blijvende oplossingen voor het leven na een scheiding.

Ouders bepalen ouderschapsplannen

U bepaalt samen, onder begeleiding van een mediator, welke afspraken in het plan moeten worden opgenomen. Hoe ziet een kostenanalyse eruit? Hoe en waar zullen zowel mama als papa wonen? Wat is de tijdsbesteding voor kinderen op beide adressen? Hoe zit het met de toewijzing van vakantiedagen, contributies, inkomsten en uitgaven bij sportverenigingen, bezoeken aan nabestaanden? De bemiddelaar kan suggesties of advies geven, afgestemd op uw situatie.

De bemiddelaar is verantwoordelijk voor het betrekken van alle belanghebbenden in het ouderplan. Maar ook de belangen van de kinderen worden daar beschermd. Eventueel als neutrale partij praat hij privé met de kinderen over hun wensen en ideeën. Deze informatie neemt hij dan mee als het ouderschapsplan definitief rond is.