• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Verplicht ouderschapsplan

Als je gaat scheiden en je moet een ouderschapsplan maken. Maar wat is een ouderschapsplan en hoe moet je het maken? Hoe ziet een ouderschapsplan eruit? In deze artikel gaan we jou hierover informeren.

Plan opstellen

Als ouders gaan scheiden en ze hebben kinderen jonger dan 18 jaar, moeten ze een plan maken. In het plan staan afspraken over de verzorging en opvoeding van kinderen.Het plan is verplicht voor getrouwde ouders of ouders met een geregistreerd partnerschap met of zonder gezag. Het is ook verplicht voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Inhoud ouderschapsplan

In het plan moeten afspraken staan over de betrokkenheid van de kinderen. Er moeten dus afspraken gemaakt worden over het verdelen van de zorg en het opvoeden van de kinderen. Ook de omgangsregeling met de kinderen moet vermeld worden. Daarnaast moet er in het plan afspraken gemaakt worden over hoe en hoe vaak er informatie over het kind gegeven zal worden. Afspraken over belangrijke beslissingen over het kind moeten in het plan opgenomen worden. Je kunt hierbij denken aan de keuze voor opvang. De kosten voor het opvoeden en verzorgen van het kind, dus de kinderalimentatie, moeten ook in het plan worden opgenomen. Je kunt ook andere afspraken in het plan zetten. Je kunt afspraken maken over regels voor huiswerk of sport. Je kunt aangeven waar een kind ingeschreven zal worden.

Kind en ouderschapsplan

In de wet staat dat kinderen betrokken moeten worden bij de afspraken die over hun gaan als je gaat scheiden. Communicatie is dus belangrijk. Ouders moeten bespreken hoe ze dit aan gaan pakken. Het is belangrijk dat er goed naar de kinderen wordt geluisterd.

Zorgregeling en omgangsregeling voor kinderen

Een zorgregeling of een omgangsregeling is ook onderdeel van het plan. Als ouders gezamenlijk het gezag over een kind hebben, dan moeten ze een zorgregeling afspreken. Hierin staan afspraken over de zorg en opvoeding. Het kan zijn dat 1 ouder het gezag heeft, in dat geval spreken ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag mag het kind zien, maar de ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind.

Opstellen ouderschapsplan

Een ouderschapsplan kan voor uitdagingen zorgen. Als het niet lukt om afspraken te maken na een scheiding, dan kan er hulp gevraagd worden. Dit kan bijvoorbeeld gevraagd worden bij de gemeente of aan een derde partij.

Verandering

Situaties veranderen en kinderen ontwikkelen zich. Denk hierbij aan een verhuizing, werkloos worden of een nieuwe partner. Het plan zal daarom wel een keer aangepast moeten worden. Het is belangrijk dat er regelmatig besproken wordt of het plan aangepast moet worden.