• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Misschien heb recent voor het eerst te maken gehad met de orthopedagoog die werkzaam is op de school van je kind. Als je met vragen zit over wat precies de rol van de orthopedagoog is, is de informatie hieronder ideaal om juist hierover meer duidelijkheid te krijgen. Ervaar je dus onduidelijkheden over de rol en functie van de orthopedagoog, lees dan gauw verder. Hieronder staat ook informatie over het topic "pedagogiek onderwijs wat is pedagogiek", als aanvulling.

(Ortho)pedagogen bieden adequate ondersteuning

Pedagogiek staat voor opvoedkunde.(Ortho)pedagogen die werkzaam zijn in het onderwijs, zorgen voor steun en begeleiding aan het kind. De pedagoog of (ortho)pedagoog is er speciaal voor dagelijkse ondersteuning aan het kind.Hiervoor heeft de (ortho)pedagoog diverse taken die hij/zij dagelijks uitvoert. Zoals ouders en school verbinden met elkaar. Maar ook andere partijen worden betrokken bij de ondersteuning van je kind, zoals de jeugdhulpverlening. Pedagogen zijn of werkzaam in de school of werken los van de school van je kind(eren).

De orthopedagoog biedt steun aan kind, leerkracht en ouder

De de hulp aan leerlingen staat centraal, maar iedere (ortho)pedagoog biedt ook begeleiding en ondersteuning aan docenten waar nodig en daarnaast aan de ouders/verzorgers van het kind. Ook faciliteren zij bij het creëren van een passend leertraject. Dát is altijd dan ook het uitgangspunt van de pedagogen. Deze hebben daarmee een daarmee een verbindende, signalerende functie. Door de omgeving van het kind bij het schoolleven en de hulpverlening te betrekken zorgt de pedagoog voor transparantie en openheid. Waardoor een zo goed mogelijk pedagogisch leerklimaat gerealiseerd kan worden. Op deze wijze brengen (ortho)pedagogen de behoeften van het kind duidelijk in kaart en adviseren leraren, samen met ouders en betrokkenen binnen school hierover.

Hulp aan de leerling blijft altijd het uitgangspunt

Zit er dan nog verschil tussen een (ortho)pedagoog die werkzaam is in het basis, middelbaar of juist het speciaal onderwijs? Het korte antwoord is eenduidig: nee. De pedagoog

Heeft binnen de diverse soorten beschikbaar onderwijs, van de basisschool, middelbare scholen of juist het speciaal onderwijs, hetzelfde doel en gebruikt veelal soortgelijke technieken. Ook gaan ze altijd te werk met de krachten, vaardigheden, talenten en perspectieven die je kind reeds bezit. De orthopedagoog gaat dus altijd van het positieve uit, maar houdt daarnaast rekening met de eventuele beperkingen van het kind en neemt deze ook mee.