• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Periode na scheiding

Als ouders gaan scheiden, verandert er veel voor kinderen. Het is belangrijk dat er aandacht is voor de beleving van kinderen. Een manier om de periode na een scheiding op te vangen is birdnesting.

Wat is birdnesting?

Een ouder kan na een scheiding gaan verhuizen of na een scheiding kunnen ouders in hetzelfde huis blijven wonen. Het idee van birdnesting is dat een kind niet hoeft te verhuizen. Er zijn ouders die ervoor kiezen om de zorgtaken en om de opvoedtaken voor de kinderen direct te verdelen. Er zijn ook ouders die ervoor kiezen om in hun oude woning in te vliegen en uit te vliegen. In de praktijk betekent dat de kinderen in dezelfde oude huis blijven wonen en het zijn juist de ouders die wisselen van huis. Op deze manier hebben kinderen minder heftige veranderingen en blijven ouders structuur aan hun kinderen geven.

Kinderen kunnen door deze methode wennen aan de scheiding van de ouders en de nieuwe omstandigheden. Langzaamaan kunnen kinderen aan de nieuwe situatie wennen. Op het moment dat een ouder ergens anders gaat wonen breekt er een nieuwe fase aan voor de ouders en voor de kinderen. Het voordeel van deze methode is dat ouders zich beter kunnen inleven in kinderen.

Co ouderschap en birdnesting

Een belangrijke voorwaarde voor deze manier is wel dat beide ouders bewust ervoor kiezen. Goed overleg is dus belangrijk. Goed communiceren is ook erg belangrijk. Het belang van de kinderen staat voorop. En het is aan de ouders om hiervoor te zorgen. Een manier om de tussenperiode op te vangen kan kort of lang zijn. De tussenperiode vraagt wel om veel inzet en goede afspraken zijn nodig. De periode voor nesting moet wel realistisch en haalbaar zijn. Als je een nieuwe partner hebt bijvoorbeeld is het lastig om aan birdnesting te doen.