• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Moeizame scheiding

Er is sprake van een moeizame en complexe scheiding wanneer ouders er niet in slagen om, door de vele ruzies, een middenweg te vinden het geluk van de kinderen te waarborgen. In sommige gevallen wordt dit ook wel aangeduid als een vechtscheiding. Er kan dan worden vastgesteld dat de ruzie op een structurele manier meer aandacht krijgt dan het welvaart en welzijn van de kinderen. Omdat partijen constant met elkaar ruziën is men niet in staat om door de bomen het bos te zien. Kinderen die geconfronteerd worden met een moeizame scheiding hebben veel meer te verduren dan kinderen die te maken hebben met een scheiding waarbij de ouders redelijk goed contact met elkaar hebben.

Natraject voor de kinderen

Het kan voorkomen dat ruzies tussen ouders veel ergere vorm aannemen en oneindig doorgaan. Dit kan ervoor zorgen dat de kinderen traumatische herinneringen aan overhouden. Bij hun kan er de indruk ontstaan dat ze verplicht zijn om te kiezen voor de kant van de vader of de moeder. Kinderen kunnen dit moeilijk voor elkaar krijgen, omdat van nature kinderen altijd evenveel liefde hebben voor hun vader en moeder. Een potentieel gevolg is dat ze een van de ouders niet meer langer willen zien. Daarnaast heb je ook nog een ander scenario waarbij de kinderen zich als ouder gaan gedragen tegenover een of beide van de ouders.

Ouders die constant ruziën zorgen ervoor dat de scheiding voor een kind veel lastiger wordt. Ouders die goed contact met elkaar onderhouden zorgen ervoor dat de kans op problemen veel kleiner is na de scheiding. Een van de belangrijkste pijlers tijdens zo een proces is dat een kind het contact met beide ouders moet blijven behouden. Op de website Nji.nl wordt er per leeftijdsgroep veel informatie verschaft over het natraject van een echtscheiding voor kinderen.

Gevolgen op langere termijn

Tijdens een moeizame scheiding kan het best wel voorkomen dat een kind huiselijk geweld meemaakt of zelfs slachtoffer wordt van mishandeling. Beide hebben een negatieve impact op kinderen. Een heel jong kind die met een moeizame scheiding te maken krijgt, loopt het risico op hechtingsproblemen. Alle problemen die een moeizame scheiding met zich meebrengt kunnen kinderen voor een langere tijd achtervolgen. Dit kan ook het geval zijn als ze een grote man of vrouw in de maatschappij zijn geworden.

Wat kun je als ouder doen?

Emoties kunnen moeilijk in bedwang gehouden worden tijdens een scheiding die moeizaam verloopt. Het gevolg is dat ouders het belang van het kind hierdoor helemaal over het hoofd zien. Door het toepassen van de volgende tips kan ervoor gezorgd worden dat een kind een heldendaad betoond wordt!

Vermijd ruzie en geschreeuw als je kind in de buurt is.

Laat de kinderen niet merken dat er sprake is van ruzie wanneer je in gesprek ben met de moeder of vader van het kind.

Wees voor je kind en geef het de nodige aandacht en liefde.

Stel je kind in de gelegenheid om te kunnen praten over de scheiding

Benadruk zoveel als mogelijk dat de scheiding niets te maken heeft met je kinderen en dat zij ook niet de schuld hiervan zijn.

Schoffeer de andere ouder of de familie van de andere ouder niet.

Stimuleer je kinderen om op bezoek te gaan bij je ex-partner en maak duidelijk dat ze jullie beide mogen zien.

Laat je kind de indruk krijgen dat er niets verkeerds is om van beide ouders te houden.

Oefen geen druk uit op je kind om aan je kant te staan.

Motiveer je kind om het contact te onderhouden met de andere ouder.

Maak samen met de andere oudere duidelijke afspraken.

Laat schuldgevoelens niet de drijfsfeer zijn om je kind te verwennen

Kom de afspraken die je hebt gemaakt prompt na, denk hierbij aan alimentatie

Op NJi.nl kun er meer informatie verkregen worden over hulp bij een moeizame scheiding.

Praten over de scheiding

Kan er gesproken worden van een moeizame scheiding? Leg dit voor een vertrouwenspersoon zoals een vriend of vriendin. In de meeste gevallen zijn mensen bereidt om meer hulp te bieden dan je denkt.

Zoek hulp voor jezelf en je kinderen

Een gesprek aangaan met de huisarts of de jeugdgezondheidszorg is helemaal op zijn plaats. Deze instantie zijn in staat om op een professionele manier doorverwijzingen te doen voor ondersteuning. Zelfstandig op zoek gaan naar hulp om te leren hoe ruzies niet uit de hand te laten lopen en op een veel betere manier om te gaan met elkaar. Dit kan makkelijk en simpel bewerkstelligd worden door mee te doen aan yoga of een intermediair in te schakelen. Verder kan er ook gebruik gemaakt worden van de volgende programma’s:

Ouderschap blijft: Ouderschapblijft.nl

Kinderen uit de knel: Kinderenuitdeknel.nl

Een omgangshuis bij jou in de buurt

Er kan ook contact worden opgenomen met Veilig Thuis op het telefonnummer 0800 - 2000. Daar maakt het niet uit hoe laat er gebeld wordt, de telefoon wordt altijd opgenomen. Er wordt in samenspraak gekeken naar mogelijke oplossingen. Er bestaat ook de kans om anoniem te blijven.

Wat kunnen omstanders doen?

Ga een gesprek aan met de ouders en kinderen. Daarnaast is er ook de optie om de hulp in te roepen van familie, kennissen en vrienden die aan het gezin gerelateerd zijn. Door een helpende hand te bieden, worden de ouders en kinderen in zo een geval geholpen. Op Veiligthuis.nl zijn er nuttige tips te vinden. Hun contactnummer 0800 - 2000 is ook 24 uu per dag gratis te bereiken om van gedachten te wisselen over het onderwerp scheiding en kinderen.