• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Waarom het goed is om een echtscheidingsconvenant op te laten stellen

Als iemand gaat scheiden, is dat meestal een vervelende of zelfs pijnlijke ervaring. Niemand gaat het huwelijk in met het idee om te gaan scheiden en als dat dan toch gebeurt, roept dat allerlei emoties op. Dit is zeker het geval als er kinderen bij betrokken zijn. Ondanks die gevoelens is van belang om het maken van goede afspraken en het vastleggen hiervan niet uit het oog te verliezen. Maar hoe doe je dat?

Convenant echtscheiding

Bij een echtscheiding is er van alles te regelen. Zijn er minderjarige kinderen in het spel, dan worden de afspraken over verzorging en opvoeding vastgelegd in een ouderschapsplan. Maar daarnaast zijn er allerlei afspraken nodig over de verdeling van bezittingen, daaronder vallen bijvoorbeeld het huis, de boedel, pensioen, maar ook geld. Is er een schuld? Dan moeten daar ook afspraken over gemaakt worden. Verder is er ook een eventuele alimentatieverplichting. Al deze zaken kunnen in een echtscheidingsconvenant worden vastgelegd.

Waarom zou je dit alles laten vastleggen?

Je kunt het misschien niet nodig vinden om alle afspraken vast te laten leggen, omdat je er op vertrouwt dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Maar ook als je als vrienden uit elkaar gaat, kunnen er misverstanden ontstaan over de gemaakte afspraken. Zijn de afspraken in een convenant vastgelegd, dan zijn deze bindend. Indien een van de partijen de afspraken niet nakomt, kan dit zonder tussenkomst van een rechter worden rechtgezet.

Op welk moment moet het echtscheidingsconvenant worden opgesteld?

Dit document moet als bijlage bij het verzoek tot echtscheiding bij een rechtbank worden aangeboden, wat wil zeggen dat het klaar moet zijn (getekend en wel) als alles bij de rechtbank wordt ingediend.

Wie kan dit document opstellen?

Hier bestaan verschillende mogelijkheden voor. Belangrijk is vooral dat er duidelijke taal wordt gebruikt, die voorkomt dat er misverstanden ontstaan. Daarom kun je dit het beste door een deskundige laten doen, zoals een advocaat. Wanneer het scheidende paar gebruik maakt van mediation, kan de mediator het convenant ook opstellen.

Wat staat er allemaal in het convenant?

Uiteraard worden alle persoonlijke gegevens van beide partijen vermeld en ook die van de kinderen uit het huwelijk of de samenleving. Verder wordt de rechtbank vermeld waar het verzoek tot scheiding wordt ingediend. Vervolgens worden alle bezittingen (en schulden) beschreven en de afspraken die hierover zijn gemaakt. Ook de reden van de scheiding dient te worden vermeld. Als laatste wordt er ook een peildatum vermeld, dit gebeurt in overleg met de scheidende partijen. Deze peildatum is de datum waarop het paar daadwerkelijk de samenwoning verbreekt, het gaat er dan om welke bezittingen en schulden er op dat moment feitelijk waren. Wanneer deze peildatum niet wordt vermeld, mogelijk doordat partijen het er niet over eens zijn, dan zal de rechter de wettelijke peildatum vaststellen.