• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Gescheiden en een kind

Je bent gescheiden en je hebt een kind. Wat zijn jouw rechten om jouw kind te bezoeken? In deze artikel gaan we jou informatie geven over het recht op een bezoekregeling.

Bezoekregeling kind

Als ouders zijn gescheiden, hebben beide ouders het recht en plicht tot omgang met hun kind. Ouders hebben dus recht op een bezoekregeling. Omgekeerd heeft het kind ook recht op omgang met beide gescheiden ouders. Het is de taak van de ouder met gezag om ervoor te zorgen dat een kind een goede band heeft met beide ouders.

Bezoekregeling scheiding

Als het ouderlijk gezag wordt gedeeld, hebben beiden ouders het ouderlijk gezag. Het is belangrijk dat er dan goede afspraken worden gemaakt. Je kunt dan afspraken maken in een zorgregeling. In een zorgregeling staat hoe je de zorgtaken en opvoedtaken samen verdeelt. Je kunt hierin verschillende afspraken vermelden. De ouders kunnen hierin aangeven op welk moment een kind bij een ouder is en hoe vaak een kind bij een ouder is. In het ouderschapsplan worden deze afspraken opgenomen.

Wat als een ouder geen gezag meer heeft? Zonder gezag heeft een ouder ook recht op omgang met het kind. Als ouder heb je dan nog steeds recht op informatie en recht op omgang met jouw kind. Het is wel belangrijk dat er hierover duidelijke afspraken worden gemaakt.

Oplossen

Het kan een uitdaging zijn om een bezoekregeling bij gescheiden ouders te maken. Het kan zijn dat afspraken na een scheiding niet na worden gekomen. Dit kan erg vervelend zijn. Probeer toch om samen tot een oplossing te komen. Als het niet lukt kun je hulp vragen om tot een oplossing te komen. Je kunt bijvoorbeeld een mediator inschakelen. Als je er samen niet uitkomt, kun je een zaak voorleggen bij een rechter. Je kunt dan aan de rechter vragen om een zorg- of omgangsregeling. Je moet in dit geval wel een advocaat inschakelen.

Beslissing rechter

Een rechter kan beslissen dat een kind (tijdelijk) geen contact heeft met een ouder. Dit kan in het geval van misbruik of mishandeling. Een rechter kan ook een ouder zonder gezag verbieden om het kind niet meer met het kind om te gaan. Als beide ouders het gezag hebben kan de rechter de omgang tussen een ouder en kind tijdelijk verbieden.