• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Wat als ouders gaan scheiden?

Voor pedagogische medewerkers is het welzijn van een kind erg belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat er een goede relatie en samenwerking is met de ouders in het belang van het kind. Pedagogische medewerkers kunnen door een goede relatie en samenwerking met de ouders beter op de hoogte zijn van wat zich afspeelt thuis en ook signalen waarnemen.

Het is belangrijk om een goed gesprek met ouders te kunnen voeren. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk, verbaal en non-verbaal. Vragen stellen en actief luisteren zijn belangrijk om het gesprek met ouders goed te laten verlopen.

Het gesprek aangaan met ouders

Het welzijn van een kind staat voorop. Geef tijdens het gesprek iedereen aandacht heeft het welzijn van het kind. Iedere betrokken partij heeft eigen verantwoordelijkheden. Het is belangrijk dat je al duidelijk aangeeft dat je onpartijdig bent en geen kant kiest. Je bent er in de eerste plaats voor het kind. Let erop dat je objectief blijft en probeer uit het conflict tussen de ouders te blijven. In het gesprek kun je met de ouders bespreken wat je opvalt. Je kunt de ontwikkeling van het kind bespreken. Besprek met de ouders wat je hebt geobserveerd van het kind. Weest duidelijk en benoem wat je hebt gezien. Vraag aan de ouders of ze ook herkennen wat je hebt gezien bij het kind. Je kunt bijvoorbeeld zeggen" "ik zie dat het kind geen vriendjes heeft'. Weest zo duidelijk mogelijk. Stel open vragen en geef de ouders de ruimte om te reageren. Geef de ouders niet de ruimte om met modder naar elkaar te gooien. Het beste is het om met beide ouders gelijktijdig gesprekken te voeren. Op deze manier kun je van iedere ouder de juiste informatie krijgen en voorkom je dat er een verkeerd beeld wordt geschetst of dat er onjuiste informatie wordt gegeven. Geef beide ouders de kans om te reageren en niet allen de ouder die de meeste zorgtaken en opvoedtaken heeft. Het is belangrijk dat ouders de school op de hoogte stellen van wijzigingen in de situatie van het kind. Je kunt hierbij denken aan het wijzigingen in over de zorg van het kind of gezag. Tijdens het gesprek mogen ouders natuurlijk ook hun menig geven. Geef de ouders de ruimte, maar geeft de grenzen duidelijk aan. Bespreek ook met de ouders dat er ze een ouderschapsplan om moeten stellen.

Gesprek met kind aangaan

Als ouders scheiden is dat niet gemakkelijk voor het kind, maar ook voor de ouders. Emoties spelen een rol. En daarnaast zijn er ook grote veranderingen voor het gezin. Het kan een zware tijd zijn. Een scheiding is een rouwproces. Toch is het belangrijk dat er aandacht is voor het kind en de ontwikkeling van het kind.


Ouders kunnen het beste gezamenlijk aan het kind vertellen dat ze gaan scheiden. Het is belangrijk dat ze dit op een neutrale manier doen. Geef duidelijk aan de scheiding niet de schuld is van het kind. Geef het kind de ruimte om vragen te stellen en geef ook zo specifiek mogelijk antwoord. Geef eerlijke antwoorden aan het kind. Als iets nog niet duidelijk is, kun je dat gerust aangeven. Geef aan dat het kind altijd belangrijk zal blijven. Het kind is er niet bij gebaat als er constant ruzie wordt gemaakt of als een ouder slecht over een andere ouder praat. Tenslotte geef het kind de ruimte om te reageren en gevoelens te uitten.