• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

De vakantieperiode

Voor veel kinderen en ouderen komt de periode in zicht dat er genoten kan worden van de vakantieperiode. Helaas is dat niet voor alle kinderen zo vanzelfsprekend. Er zijn veel ouders die gescheiden zijn en kinderen hebben. Tijdens het uit elkaar gaan, zijn er veel ouders die in goed onderling overleg geregeld hebben waar de kinderen tijdens de vakantieperiode verblijven. Toch moet de toestemming reizen kind in orde zijn. Wanneer men als ouders uit elkaar gaat, dan zal het bij velen zo zijn dat beiden het gezag over hun kinderen blijven houden. Wanneer een van de ouders met minderjarige kinderen naar het buitenland wil gaan, dan zal er toestemming reizen kind moeten worden gevraagd aan de ex-partner. In de omgangsregeling staat dat iedere ouder de helft van een schoolvakantie met het kind kan doorbrengen. Er kunnen bij de echtscheiding ook andere afspraken worden gemaakt, maar toch zal er toestemming moeten worden verleend als een van de partners met de minderjarige kinderen naar het buitenland wil gaan. Dat is niet moeilijk. De toestemming kan worden geregeld door aan de andere ouder te vragen om een toestemmingsformulier in te vullen. Zo kunnen er problemen worden voorkomen wanneer de douane op het vliegveld wil controleren of de ex-partner akkoord is. Wanneer u toch zonder een toestemmingspapier van de ex-partner met uw minderjarige kinderen naar het buitenland gaat, dan maakt u zich schuldig aan een strafbaar feit. Het kan worden gezien als de onttrekking aan het gezag van de andere ouder en als een internationale kinderontvoering. Het formulier is in principe niet verplicht, maar bevat wel de juiste informatie bij een snelle grenscontrole. Voor een gescheiden kind reizen moet alles in orde zijn. Regel alle papieren gescheiden kind reizen voordat u op vakantie gaat.

Wat doen als de ex-partner toestemming weigert?

In veel gevallen wordt er door de ouder al een vakantie geboekt, zonder na te denken over de toestemming van de ex-partner. Toch is het belangrijk daarover wel vooraf na te denken. Er doen zich ook situaties voor waarbij de ex-partner onvindbaar is of deze weigert toestemming te geven. Wanneer er toestemming wordt geweigerd, kan er een juridische procedure worden gestart. Hij of zij, die weigert toestemming te verlenen, kan een al dan niet gegronde reden hebben. In zo’n geval kan aan de rechter een vervangende toestemming worden gevraagd. De rechter zal dan een belangenafweging maken. Hij zal onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het kind niet zal terugkeren naar Nederland. Het formulier dat de toestemming verleend, is erop gericht dat er geen kinderontvoering zal plaatsvinden. De rechter zal bij de belangenafweging kijken of het kind familie heeft wonen in het land waar men op vakantie gaat. Ook bij de ouder zal worden gekeken of het een verblijfstatus heeft in Nederland. Dan is namelijk de kans groot dat het kind gewoon na de vakantie zal terugkeren. Een ouder kan aangeven dat hij een permanent verblijf in Nederland heeft wanneer hij of zij hier vast werk heeft of een koophuis bezit. Wanneer de ouder, waarmee het kind op vakantie gaat, een retourvlucht heeft geboekt, kan ervan uit worden gegaan dat het kind gewoon terug zal keren. Heeft de rechter geen reden gevonden om te twijfelen dat het kind zal terugkeren, zal doorgaans de vervangende toestemming worden verleend. De ouder kan dan met het toestemmingsformulier zorgeloos op vakantie naar het buitenland gaan.

Vervelende situatie

Het is toch heerlijk als ouders, die gescheiden zijn, alles in goed overleg kunnen regelen. Niet iedere scheiding is een vechtscheiding. Er zijn altijd ouders die op een bepaald moment op elkaar uitgekeken zijn of een andere reden hebben om niet meer samen door het leven te gaan. Dan is het goed, als er kinderen zijn, dat alles in een goed onderling overleg kan worden geregeld. Ouders die gescheiden zijn, hebben het gezamenlijk gezag over hun minderjarige kinderen. Dat wil zeggen dat ouders belangrijke beslissingen samen moeten nemen en elkaar daarover moeten raadplegen. Wanneer er gereisd gaat worden met minderjarige kinderen naar het buitenland, of het aanvragen van een identiteitsbewijs of paspoort, moet een door beide ouders ondertekend toestemmingsbewijs worden getoond dat beide ouders toestemming geven. Zorg er dus altijd voor dat wat u als ouder ook van plan bent en u gescheiden bent de juiste papieren in orde zijn. Ga niet over een nacht ijs, want dan zou u wel eens in de problemen kunnen komen. Er zijn ook verschillende landen waarbij u zeker moet opletten dat alles in orde is. Laat u altijd eerst goed voorlichten waaraan u, als gescheiden ouder, moet voldoen als u op vakantie wilt gaan met uw minderjarige kinderen.