• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Iedere reis die je als ouders gaat maken vraagt veel regelwerk. Wanneer je gescheiden bent verandert er ook nog een hoop als je gaat reizen en moet je met wat extra zaken rekening houden dan wanneer je als stel met kinderen op reis zou gaan. Hieronder vertellen we wat er precies veranderd wanneer kinderen gaan reizen met gescheiden ouders. Ben je gescheiden en ga je voor het eerst weer op vakantie, lees dan gauw verder

Reizen met gescheiden ouders verschilt wel degelijk

Wanneer je op reis gaat voor het eerst weer sinds de scheiding verwacht je als ouder niet perse dat er veel veranderd. Maar toch is het handig om te zorgen voor bijvoorbeeld een recent uittreksel van het gezagsregister. Dit uittreksel kan je online regelen. Ook is toestemming nodig van de andere ouder om met je kind op reis te gaan als je weggaat met kinderen op reis na scheiding. Ook dit heeft te maken met het gezag en hoe dit geregeld is bij het gezin. Kortom: wie het gezag heeft over het kind. In de meeste situaties zijn het beide ouders natuurlijk. Wanneer dit niet zo is en je neemt als ouder zonder gezag het kind mee richting het buitenland, dan heet dit "onttrekking aan het ouderlijk gezag" en dit is strafbaar.

Het ouderlijk gezag maakt uit bij kinderen en reizen

Wat is het ouderlijk gezag dan precies? Dit geeft kortweg een of allebei de ouders verschillende rechten en plichten. Wanneer je het gezag hebt over je kinder(en) dan ben je verantwoordelijk voor het kind en zijn/haar vertegenwoordiger. Zo ook op vakantie. Als ouder heb je een plicht om dan ook in het buitenland allerlei belangrijke beslissingen voor het kind te nemen. Bijvoorbeeld over medicijnen op reis.

Wanneer beide ouders geen gezamenlijk gezag hebben verandert de situatie

Als getrouwd koppel heb je automatisch gezag over ieder minderjarig kind in het gezin. Wat door de wet is geregeld. Dit houdt kortweg in dat je in en buiten Nederland evenveel rechten en plichten hebt en deze dan ook samen neemt. Na een scheiding als je gaat reizen met kinderen heb je dit gezag dus alleen, mits goedkeuring is gegeven. Wanneer er geen partnerschapsregistratie is of je bent niet getrouwd, dan heeft enkel de moeder het gezag. Om als vader kan het kind het gezag te krijgen kan de vader het kind erkennen. Dit kan weer geregeld worden bij de gemeente. Hij krijgt dan het gezamenlijk gezag als er toestemming is verleend door de moeder

Toestemming geven als ouder wanneer je gaat reizen

Allereerst is niet altijd toestemming van de andere ouder nodig als je gaat reizen. In de volgende situaties is dat wel het geval. Toestemming moet geven worden wanneer een ouder met gezamenlijk gezag met het kind alleen gaat reizen, dus los van de andere ouder. De tweede situatie is wanneer een ouder zonder ouderlijk gezag alleen met het kind reist. Het toestemmingsformulier hiervoor kan gemakkelijk gedownload worden op de website van de Rijksoverheid. Per kind moet er een formulier gedownload, ingevuld en ondertekend worden door beide ouders.

Er zijn ook nog situaties waarbij toestemming geven niet nodig is

Wanneer er geen toestemming nodig van de andere ouder is wanneer een of allebei eenhoofdig gezag heeft. Aanvullende documenten, zoals een geldig uittreksel uit het gezagsregister en een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie (BRP) van het kind zijn wel noodzakelijk om nog voor de reis uitgeprint te hebben en in de koffer te stoppen. Wanneer de andere ouder is overleden is bovendien weer een kopie van de BRP en een kopie van de overlijdensakte nodig als je gaat reizen.

Overige zaken waar je rekening mee moet houden op reis met kinderen

Een paspoort of ID-kaart is natuurlijk een extra document om legaal op reis te mogen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de kinderen vanaf 12 jaar oud. Ook hier moet overigens schriftelijke toestemming door de andere ouder met gezag gegeven worden. Dan nog een laatste aandachtspunt: enkele landen hebben nog aanvullende voorwaarden als je gaat reizen met kinderen. Deze staan meestal op de website van de overheid van het desbetreffende land.