• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Gescheiden en reizen met een kind? Dat is een speciale situatie. Het kan zijn dat je als ouder van een kind toestemming nodig hebt om naar het buitenland af te reizen. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer je met je kind op vakantie wil zonder de andere ouder. Hiervoor heb je documenten nodig die aantonen dat je daarvoor toestemming hebt. Dit is vaak het geval wanneer je gescheiden bent. Er is dan een speciale regelgeving voor reizen met een kind. Er zijn grofweg gezien drie situaties waarin dit kan voorkomen, die we hieronder alle drie toelichten. Als je het goed regelt, is een kindervakantie in een gescheiden gezin geen probleem.

Je hebt alleen het ouderlijk gezag

Wanneer je in je eentje het ouderlijk gezag hebt na bijvoorbeeld een scheiding, hoef je geen toestemming te vragen om samen met je kind het land te verlaten. Er zijn wel andere dingen benodigd.

Bewijs

Je hebt wel een bewijs nodig dat je bevoegd bent om zonder toestemming met je kind te reizen. Dit kan met de volgende documenten.

Internationaal uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente

Hierin is te zien wie het ouderlijk gezag heeft. Dit document kan je altijd aanvragen bij je eigen gemeente.

Vervangende documenten

Het is niet altijd mogelijk om dit document te krijgen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je kind niet beschikt over een Nederlands paspoort, of niet hier is geboren. Dan moet je andere zaken kunnen overleggen:

  • Geboorteakte uit Nederland of een uittreksel basisregistratie (internationaal) van het kind, waarin ook staat wie de ouders zijn.
  • Uittreksel van de basisregistratie van de ouder met het gezag, waarin je burgerlijke staat is aangegeven.
  • Uittreksel van het gezagsregister.

Wanneer je het gezag alleen hebt, neem dan een overlijdensakte van de overleden ouder mee.

Ouderlijk gezag via rechter

Wanneer je het ouderlijk gezag hebt verkregen doordat de rechter dit heeft bepaald, moet je altijd een uittreksel kunnen laten zien. Deze is in het register te vinden.

Reizen naar landen buiten het Schengengebied

Wanneer je reist naar landen buiten het schengengebied, kunnen er aanvullende voorwaarden gelden wanneer je met een minderjarig kind reist. In dat geval kan de ambassade je verder helpen, of eventueel met het consulaat.

Omgangsregeling

Wanneer je met je ex een omgangsregeling hebt, moet je je ook tijdens vakanties aan de afspraken hieromtrent houden. Denk dus aan afspraken rondom vakanties, eventuele bijzondere gevallen zoals feestdagen, het onderhouden van contact met de andere ouder en het feit dat je de andere ouder op de hoogte moet stellen van de plannen.

Het ouderlijk gezag ligt bij beide ouders

Wanneer je samen met de andere ouder het gezag heeft, en je naar het buitenland met je kind wil reizen, is het noodzakelijk toestemming te hebben van de andere ouder van het kind. Dit moet je altijd kunnen aantonen.

Bewijs

Je moet de toestemming kunnen bewijzen met een formulier van de overheid, met de titel; toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland. Daarnaast heb je een kopie van het paspoort of de ID nodig van je voormalige partner, een uittreksel van de basisregistratie van je kind en een verklaring waarin de namen van de ouders en de gezagsregeling staan beschreven. Het kan ook een internationale geboorteakte zijn.

Reizen buiten het schengengebied

Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven beschreven onder deze kop.

Geen toestemming andere ouder

Het kan zijn dat de andere ouder weigert om je toestemming te geven. Dan kan je bij de rechter vervangende toestemming vragen. Je hebt hiervoor wel een advocaat nodig. Zonder toestemming ben je strafbaar wanneer je een kind meeneemt naar een locatie buiten Nederland.

Zonder gezag

Wanneer je geen gezag hebt maar wel het kind mee wil nemen naar het buitenland, is dat wel mogelijk. Ook in dit geval moet je dan toestemming vragen.

Dit moet je ook weer kunnen aantonen, met de zelfde documenten en op dezelfde wijze als hierboven beschreven. Verder geldt ook precies hetzelfde als in de situatie wanneer je samen het gezag hebt. Er is altijd de noodzaak tot toestemming, anders ben je strafbaar wanneer je een samen met een kind naar het buitenland afreist.